lipovska hana
V reakci na prohlášení některých členů Evropské vysílací unie k veřejnoprávním médiím v České republice  odeslala Hana Lipovská, z titulu své funkce členky Rady České televize, otevřený dopis EBU.

Vážení vysocí představitelé Evropské vysílací unie,

obracím se na Vás jako člen Rady České televize v reakci na Vaše prohlášení učiněná v uplynulých týdnech. Vyplývá z nich, že máte obavy o nezávislost České televize a plně podporujete v jejím čele pana Petra Dvořáka, viceprezidenta Vaší organizace.

V této souvislosti považuji za nutné zopakovat několik informací. Věřím, že pan Petr Dvořák, jenž je podle Vašich slov manažer s integritou, je před Vámi nezatajil a EBU o své kauze obšírně a pravdivě informoval.

Zaprvé, projevujete velké obavy o nezávislost volby Rady České televize, s tím, že se obáváte zásahů vládnoucí strany. Tyto Vaše obavy sdílím. Člen vládní koalice, konkrétně ministr kultury, se do činnosti Rady ČT opakovaně snažil zasahovat.

I proto vznikla stížnost k Evropské komisi pro porušení pravidel právního státu, kterou se Evropská komise zabývá. Vzhledem k nepřípustným tlakům ze strany ministra kultury na činnost Rady ČT jsem podpořila také otevřený dopis poslancům Evropského parlamentu v závažné věci týkající se zásahů do nezávislosti veřejnoprávního vysílání v České republice, a tím narušení základních hodnot demokracie a právního státu jakožto nezpochybnitelných principů Evropské unie.

Za druhé, když jste dne 2. října 2020 zvolili generálního ředitele České televize Petra Dvořáka viceprezidentem EBU, považovala Rada ČT tento Váš krok nejen za ocenění jeho manažerských schopností, ale zejména za výraz uznání poctivé práce tisíců zaměstnanců České televize. I proto Rada České televize na můj návrh přijala usnesení, kterým generálnímu řediteli Petru Dvořákovi k jeho zvolení blahopřála.

Za třetí, podle Vás je Petr Dvořák manažer s integritou. Ale právě tato integrita Petra Dvořáka byla v posledním půlroce zásadním způsobem narušena. Byl nucen přiznat, co řadu let před veřejností a Radou České televize skrýval. A sice, že prostřednictvím své firmy v daňovém ráji spoluvlastní v České republice společnost, u které objednává jím řízená Česká televize služby. Tuto společnost navíc vlastní řadu let se spolumajitelem největší investiční skupiny v naší zemi PPF Group, které zároveň patří dvě komerční televize. Přitom, když nastupoval generální ředitel Petr Dvořák do vedení České televize, tak uvedl, že ve statutárních orgánech této společnosti zastává funkci, nikoli, že ji zároveň i spoluvlastní, navíc se spolumajitelem skupiny PPF Group, ani že je konečným příjemcem zisků. A v tom je zásadní rozdíl.

Věřím, že se stejnou důkladností, se kterou se snažíte zkoumat činnost Rady České televize, posoudíte na základě Kodexu EBU (EBU Code of Conduct for Governance Postholders) tento fakt, který se jeví být zřetelným střetem zájmů ve smyslu nejen českých zákonů, evropské legislativy a Kodexu České televize, ale také Vašich vlastních interních předpisů. Podle nich může za takové závažné porušení Kodexu EBU zbavit viceprezidenta Petra Dvořáka rozhodovacích pravomocí, a dokonce i funkce.

V případě Vašeho upřímného zájmu o skutečné, nikoli pouze PR a politické, řešení oligarchizace České televize a možného střetu zájmů jejího generálního ředitele Petra Dvořáka jsem připravena Vám poskytnout veškeré písemné dokumenty, které majetkové propojení s vlastníkem komerčních televizí a jejich společné působení v daňovém ráji dokládají.

Během uplynulého půl roku se ukázalo, že pod vedením Petra Dvořáka prochází Česká televize závažnou zkouškou své nezávislosti, nestrannosti, a především svobody slova. Zdrojem této zkoušky však není politický tlak, jak jste možná mylně informováni. Zdrojem zkoušky nezávislosti, nestrannosti a svobody slova je bezprecedentní majetkové propojení generálního ředitele veřejnoprávní České televize Petra Dvořáka s největší investiční skupinou PPF Group, vlastnící komerční televize v České republice. V naší zemi, která má za sebou bolestnou zkušenost cenzury televizního vysílání během komunistické totality, vnímáme zvláště citlivě jakýkoli náznak ohrožení svobody slova, pokus o informační monopol a především snahu o oligarchizaci médií. Důslednou péči o ochranu svobody slova a odmítání jakékoli oligarchizace médií ostatně dokládá také případ předsedy vlády Andreje Babiše, který byl nucen svá média převést do svěřenského fondu.

Jako Parlamentem volený člen orgánu, kterým česká veřejnost uplatňuje právo na kontrolu činnosti České televize, dnes tak spolu s Vámi sdílím závažné obavy o ohrožení nezávislosti českého veřejnoprávního média. Důvody, které mě k těmto obavám vedou, nelze zlehčovat. Z Vašich vyjádření je však zřejmé, že jste patrně s nimi nebyli dostatečně obeznámeni. Dovolte mi proto uvést další závažné skutečnosti.

Investiční skupina PPF, s jejímž spolumajitelem a ředitelem je Petr Dvořák majetkově propojen, dnes vlastní síť třiceti komerčních televizních stanic Central European Media Enterprises v pěti evropských zemích. Jen v České republice je majitelem aktuálně nejsledovanější televizní skupiny TV Nova a komerční televize O2 TV.

Již při nákupu společnosti CME společností PPF, jejímž vrcholným manažerem Petr Dvořák před nástupem do České televize byl, vyzval americký senátor Mario Rubio administrativu Spojených států amerických, aby nákup CME společností PPF prověřila. Podle senátora Rubia skupina PPF již využila chystané akvizice mediálních kanálů patřících skupině CME k „zastrašení českých médií a politiků, aby mlčeli“ a „hrozí selhání snah Američanů zabránit komunistům ovlivňovat cizí vlády a společnosti“. Obdobně varovali před touto transakcí také zástupci současné české opozice i někdejší poradce českého prezidenta Václava Havla senátor Pavel Fischer.

Jen několik měsíců po ukončení této transakce se prokázalo velmi těsné obchodní spojení generálního ředitele České televize Petra Dvořáka s ředitelem a spolumajitelem společnosti PPF vlastnící skupinu CME a podnikající v Rusku a v Číně Ladislavem Bartoníčkem. V souvislosti s těmito informacemi mi Policií České republiky byla poskytnuta policejní ochrana. Výkon policejní ochrany přímo v budově České televize při zasedání Rady ČT byl Českou televizí mařen a její poskytnutí bylo představiteli vedení České televize napadáno. Šetření Generální inspekce bezpečnostních sborů v České republice však správnost udělení policejní ochrany potvrdilo.

Prostřednictvím Rady České televize jsem požádala generálního ředitele o objasnění těchto jeho podnikatelských a majetkových vazeb. Jeho následná odpověď však místo žádoucího uklidnění situaci jen eskalovala, neboť obsahovala řadu závažných a snadno prokazatelných lží, nepravd a polopravd.

Jako člen kontrolního orgánu České televize, která je stěžejním pilířem svobody a demokracie naší země, jsem tímto jednáním generálního ředitele a viceprezidenta EBU vážně znepokojena. Jsem přesvědčena, že v době geopolitické nestability a pandemické krize potřebují naše suverénní země více než kdy dříve transparentní, na politických silách a podnikatelských skupinách nezávislá, veřejnoprávní média, která hospodaří s prostředky jim svěřenými občany s péčí řádného hospodáře.

Do Petra Dvořáka vkládali zaměstnanci, členové Rady České televize i diváci při jeho zvolení velkou naději. Také Váš dopis a vyjádření generální ředitelky Švédského rozhlasu a členky výkonné rady EBU Cilla Benkö ukazuje, že za deset let výkonu své funkce dokázal Petr Dvořák mnohé. O to více mě mrzí, že tuto jeho práci a úspěchy zaměstnanců České televize dnes zásadně zpochybnil dlouholetý konflikt zájmů, který, zůstane-li neřešen, nenávratně poškodí důvěru občanů ve svobodnou, nezávislou veřejnoprávní Českou televizi.

Jako člen Rady České televize budu usilovat o zjednání nápravy, důsledné dodržování předpisů, které znemožňují vznik obdobných střetů zájmů, a především o urychlené zahájení forenzního auditu tak, aby Česká televize v dalších letech opět nezpochybnitelně naplňovala své poslání média, jež poskytuje objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. Je naší povinností zabezpečit, aby ani tento politováníhodný skandál neznehodnotil kvalitní práci tří tisíc poctivých zaměstnanců České televize, ani důvěru občanů České republiky.

Věřím, že pokud je Váš zájem o svobodu slova a nezávislost veřejnoprávní České televize upřímný, vezmete výše uvedené informace v úvahu a budete se jimi vážně zabývat. A to i vzhledem k tomu, že činnost EBU je spolufinancována koncesionáři České televize.

S pozdravem

Ing. Hana Lipovská, Ph.D.,
členka Rady České televize

zveřejněno dne 16.5. 2021

 

 
 

 

 


Zaujalo nás