knihy islam musil

O ISLÁMU DO KNIHOVEN
Realizuje: Éra žen, z.s. (se sídlem: Španělská 742/6, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČO 05199620)

Ženský spolek Éra žen, z.s. si dovoluje oznámit, že vyhlásil veřejnou sbírku O ISLÁMU DO KNIHOVEN, jejímž účelem je vybrat finanční prostředky na nákup literatury zabývající se tématem islámu, případně migrace a života v muslimských zemích, a tuto zakoupenou literaturu následně nabídnout veřejným městským a obecním knihovnám, které si z předkládaného seznamu této literatury (jak beletristického, tak odborného charakteru) budou moci samy vybrat, o které z těchto publikací by měly zájem.

Cílem této sbírky tedy je doplnit knižní fond knihoven, zejména na venkově a v malých městech, o vybrané knihy s islámskou tematikou a přispět tak ke zvýšení povědomí o věcech, které s islámem souvisejí, případně iniciovat širokou celospolečenskou diskusi na tato témata.
Éra žen, z.s. totiž vnímá, že veřejnost není informována o problematice a nebezpečí islámu, o jeho vlivu na společnost a zejména na život žen. Oficiální média cenzurují informace o negativním vlivu islámu na společnost a prakticky tak znemožňují široké veřejnosti účastnit se debaty na dané téma. Aby bylo možné tuto situaci změnit a prolomit mediální blokádu, rozhodla se Éra žen, z.s. využít potenciálu, který nabízí síť veřejných knihoven v ČR, a zejména v malých obcích tyto obtížně dostupné informace poskytnout čtenářům a návštěvníkům těchto zařízení.

Popis projektu:
obohacení knižního fondu veřejných knihoven v ČR o vybrané tituly z oblasti beletrie i odborné literatury, které se zaměřují na islám, upozorňují na jeho rizika, informují o problémech spojených s migrací z islámských zemí, životě v arabském světě apod. - zajištění těchto publikací od nakladatelů a velkoobchodů a jejich distribuce do knihoven, které se do projektu zapojí na základě nabídky učiněné přes mailovou komunikaci.
 
Cíle projektu:
prostřednictvím doplnění knižního fondu veřejných knihoven prolomit mediální blokádu na témata „islám, migrace, právo a věci s nimi související“, zvýšit informovanost veřejnosti v oblasti těchto témat a iniciovat celospolečenskou diskusi k těmto tématům.
 
Časový horizont projektu:
veřejná sbírka – od 12. 1. 2017 na dobu neurčitou, s prvním vyúčtováním k 31. 12. 2017 a dalšími vždy po roce realizace projektu – v letních měsících 2017 (předpoklad – hlavní fáze)
 
Způsoby financování projektu: veřejná sbírka, registrovaná na Magistrátu hlavního města Prahy
Číslo transparentního účtu sbírky: 2501081602/2010 (Fio banka), povolená je rovněž putovní sbírka.

Možnost platby pomocí QR kódu: >>

Počet zapojených knihoven (k 1. 6. 2017): 93 (z bezpečnostních důvodů vzhledem k možnosti politického nátlaku lokálního charakteru na zapojené knihovny kvůli citlivému tématu nebudeme zveřejňovat identitu či lokality zapojených knihoven - viz kauza zrušené autogramiády knihy Kláry Samkové v Brně v říjnu 2017 )
 
Počet nabízených knih:
43 titulů z oblasti odborné literatury o islámu
35 titulů z oblasti beletrie o islámu
 
Průměrná cena jedné publikace: 205,90 Kč
Celkový počet požadavků na objednání knih (k 1. 6. 2017): 2297
Průměrný počet požadovaných knih na 1 knihovnu: 24 ks
Průměrná cena objednávky na 1 knihovnu: 4941,60 Kč
Způsob distribuce knih knihovnám: poštou (včetně darovací smlouvy)
Předpokládaný rozpočet projektu: 500 000 Kč (pro velký zájem knihoven lze očekávat i další vyšší náklady)
 
Způsoby shromažďování příspěvků do sbírky:
a) bankovním převodem na sbírkový účet
b) prostřednictvím sbírkové pokladničky (povolení putovní sbírky)
c) prostřednictvím anonymních darů spolku Éra žen, z.s. (vzor darovací smlouvy, potvrzení pro daňové účely)
 
Kontakt pro anonymní dárce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Způsoby propagace projektu:
webové stránky www.erazen.cz, facebookové stránky spolku Éra žen, z.s., letáky a další materiály umisťované na těchto komunikačních kanálech, mailová, osobní i telefonická komunikace s knihovnami a distribuce propagačních materiálů do těchto institucí.

Zaujala Vás naše sbírka, rádi byste ji podpořili, ale nechcete tak učinit veřejně? Rozumíme Vám!
Můžete nás kontaktovat na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Uzavřeme s vámi darovací smlouvu a vystavíme potvrzení pro daňové účely. Vámi darovaná částka bude označena pouze variabilním symbolem, odpovídajícím symbolu na vaší smlouvě.
Seznam literatury, kterou hodlá Éra žen, z.s. knihovnám zajistit:

Islám. Seznam českých knih o islámské kultuře

VÍCE O PROJEKTU: http://www.erazen.cz/projekt-o-islamu-do-knihoven-literatura


Zaujalo nás