do hlavy ne pane prezident

Už samotné tvrzení, že kvalitnější školství vybudujeme tehdy, když učiva bude méně, nebudou žádné domácí úkoly, protože děti se všechno naučí ve škole, hraničí s absolutní nedovzdělaností a neznalostí. Protože takové údaje platí max. pro 20% dětí ve třídě. Pro ty méně inteligentní by měl, podle finského vzoru, fungovat druhý učitel ve třídě, který je všechno ve škole doučí, aniž by se žáci cítili před ostatními méněcenní. Ale hlavně, aby škola byla jen kreativní a děti se nemusely dlouho učit něco nazpaměť. Najdou si přece všechno na Googlu.

Hlavně soudruzi a  soudružky nesmíme nic podcenit. Bez kvalitnější školy a rozvoje podnikání nám opravdu nebude líp.
Krásná fráze, jakoby vypadla z Jakeše na zasedání UV KSČ za hluboké totality. (Jakeš – nápověda)

Asi tak by se ve stručnosti dal shrnout jeden z mnoha "intelektuálních" výpotků člověka, který se rád opírá o aktuální společenská témata, aniž by cokoliv řekl nového, aniž by tématu vůbec rozuměl nebo aspoň naznačil, jak problémy řešit.
A hlavně, aby poukázal na zásadní souvislosti, na propastné rozdíly mezi Slovenskem a Finskem. Stačilo by například vyhodnodit ekonomickou situaci či intelektuální úroveň politické scény či demokracie a je vymalováno. 

Fakt nezávidím Slovákům nedovzdělaného Kisku, velkovýrobce klišé a hloupých frází.
Na druhé straně je ale dobré tyhle výpotky číst. Jsou tak hloupé, že většině lidí lehce dojde, jak pomocí nejtupějších frází jednoduše manipulovat s názory lidí. Stačí vybrat skutečně ty nejtupější, (čim tupější, tím věrohodnější) zasadit je do vhodných polopravd a poskládat je v ne příliš dlouhý blábol. A na to příliš inteligence nepotřebujete.
Werich kdysi napsal, že zná mnoho vzdělaných blbců, ale pro slovenského prezidenta to neplatí. Především proto, že výpotky, s kterými bezesporu souhlasí, za něho píši jiní, placení demagogové z agentury. Jaké školy asi tito chlapci a děvčata vychodili? Možná právě takové, o kterých Kiska na Facebooku sní.

Celý projev Kisky na Facebooku / Andrej Kiska / 23 říjen v 8:48
Rešpekt k učiteľom, rešpekt k vzdelávaniu. To sú hodnoty, ktorých sa držia Fíni. Ich základné školstvo patrí podľa medzinárodných porovnaní výsledkov žiakov medzi najlepšie. Byť učiteľom je tam prestížnym povolaním. Na pedagogické školy prijímajú len 10 percent záujemcov.
V Helsinkách som navštívil jednu z ich základných škôl. Nevyzerala inak ako naša, triedy mali rovnaké vybavenie, spôsob výučby bol však iný. Učitelia majú väčšiu voľnosť, učiva je menej a nie sú tak prísne viazaní učebným plánom. V triede sú dvaja učitelia, ten druhý sa venuje žiakom, ktorí potrebujú učebnú látku vysvetliť opakovane. Systém výučby nie je založený na memorovaní, ale len na kreativite. Domácich úloh je veľmi málo. Deti sa učia všetko, čo potrebujú, v škole.
V Helsinkách je aj najväčšie centrum pre inovatívne firmy v severnej Európe. Slovensko tam počas mojej návštevy otvorilo svoju pobočku, čo veľmi oceňujem. Inovatívna ekonomika prináša krajinám nové pracovné príležitosti a produkuje veľké zisky, a teda aj príjem pre štát. Fínske poznatky a skúsenosti videli okrem mňa aj zástupcovia ministerstva hospodárstva, akademickej obce a Slovenskej akadémie vied, aj slovenských médií. Verím, že aj naša inovatívna ekonomika dostane od štátu výrazný impulz, aby nám nielen Európa, ale aj svet neutiekli.
V automobilovom priemysle patríme k svetovej špičke, naša ekonomika sa však nemôže spoliehať len na jedno odvetvie.
Bez kvalitného školstva a rozvoja podnikania sa nebudeme mať lepšie. Nesmieme to podceniť.


PS:
CO JE HLOUPOST (Wikipedie)
Hloupost či stupidita je opak chytrosti či moudrosti. Hlupák je člověk, jenž má nedostatek inteligence, pochopení, rozumu, vědomostí, důvtipu i poznání. Hloupost je projevem omezenosti. Podle Immanuela Kanta je hloupost nedostatkem soudnosti. Hloupost je také dávána do souvislosti s nevědomostí a nedbalostí.