ministerstvo kultury cr
Situace kolem deseti milionů Kč ze státního rozpočtu, které šly na zaplacení dluhu po výstavě Europa Jagellonica, se zamotává. Původně se zdála být jednoduchá: 30. září 2012 zůstaly po ukončení výstavy Europa Jagellonica závazky, překračující deset milionů Kč.

Ministerstvo kultury na jejich pokrytí vyčlenilo v listopadu 2012 příslušnou částku, i když výstavu nepořádala žádná z jeho příspěvkových organizací, ani žádná jiná státní organizace, ale příspěvková organizace Středočeského kraje.

Když ministryně kultury Alena Hanáková (TOP09 –STAN) 16. října 2012 rozhodla o „navýšení dotace“ pro projekt Europa Jagellonica z 300 tis. Kč na 10,3 mil. Kč, tj zvýšila tuto částku téměř pětatřicetkrát (sic!), dala tím pořádnou facku české kultuře a všem, kteří se na jejím vytváření podílejí.
Ministerstvo kultury poskytlo v roce 2012 na veškeré projekty profesionálního výtvarného umění (výstavní projekty, celoroční výstavní činnost a doprovodné programy) celkem 33 100 000 Kč. Tato částka však již zahrnuje oněch 10,3 mil. Kč, které ministerstvo kultury poslalo Středočeskému kraji v říjnu 2012 na zaplacení nekrytých pohledávek, které zůstaly po výstavě Europa Jagellonica.

Ve vzduchu visí otázky: (doufejme, že je je nebudeme zodpovídat penězi z našich kapes, jak má Kalousek ve zvyku)
1) Kdo, kdy a jakou formou o přidělení této dotace Ministerstvo kultury ČR požádal?
2) Kdo, kdy a s jakým zdůvodněním o přidělení této dotace rozhodl?
3) Z jaké části rozpočtové kapitoly ministerstva byly tyto prostředky poskytnuty?
4) V jaké celkové výši poskytlo v roce 2012 ministerstvo granty na výstavní projekty a jak byly tyto prostředky mezi jednotlivé projekty, respektive mezi jejich nositele rozděleny?

Důsledný rozbor podivného financování výstavy: Štěpán Kotrba

http://www.blisty.cz/art/70550.html

http://www.blisty.cz/art/68979.html

http://www.blisty.cz/art/69079.html


Další ukázky odborné způsobilosti ministryně Hanákové za které dluh vznikl:
Mimo jiné se vyjadřuje k problematické přípravě tzv. církevních restitucí. No comment.


Zaujalo nás