denemarkova portret swallow

Po návštěvě dalšího ročníku knižního veletrhu v Moskvě Non/fiction 2012, prezentovaný jako festival intelektuální literatury, se Denemarková znepokojivě vyjadřuje k vývoji ruské literatury.

Podle ní se v Rusku požaduje literatura, která pobaví, lehce sklouzne ve vědomí, ale příliš nerozruší a hlavně nenastoluje kriitické požadavky vůči vládnoucím vrstvám. Dost to připomíná doby vrcholného socialismu a tak není divu, že v Rusku vzniká nový literární disident, podobně jako v Česku. Osobně si nemyslím, že by Denemarkoví hovořila jen o Rusku. Podobné problémy zažívá i Česko a česká literatura.

Je proto zcela zřejmé, že i literatura nebo spíš způsob, jakým se píše a co sděluje pomáhá vytvářet u celých skupin lidí nejen určité nálady, ale i pasivnost nebo aktivitu v chování. Proto je důležité, aby možnost se literárně vyjádřit a svobodně šířit své názory zůstaly zachovány v každé zemi na světě. Nejhorší totiž je, když průměrné či podprůměrně prezentované názory politiků či určitých skupin v oblasti literární kulktury jsou brány jako vůdčí směry celé společnosti, jenž ovlivňují způsob myšlení spisovatelů. Ať už podvědomě nebo vědomě s cílem určitého prospěchu. Mnozí to znají z doby socialistického realismu, kdy intelektuálové byli nuceni psát určité témata. Ostatní byly nepřípustné.

http://media.rozhlas.cz/_audio/02501376.mp3


Zaujalo nás