creative-commons

Creative Commons, zkráceně CC, je soubor veřejných licencí, které přinášejí nové možnosti v oblasti publikování autorských děl: posilují pozici autora při rozhodování za jakých podmínek bude dílo veřejně zpřístupněno. Podrobné informace se o licencích dozvíte v této publikaci, která si klade za cíl nejen představení tohoto souboru veřejných licencí a jejich použití, ale především by chtěla motivovat další tvůrce k jejich využívání.

V prosinci 2017 roku slavily licence Creative Commons celosvětově 15 let.
U nás byl jejich český překlad představen na jaře roku 2009. Od té doby se staly dostupnější, srozumitelnější a byla posílena právní jistota autorů.

Pracovní skupina se postupně proměnila a nyní, ve složení Iuridicum Remedium a Národní knihovna v roli propagátorů licencí a Masarykova univerzita v Brně v roli právního garanta, pracují na rozšiřování povědomí o licencích a také na adaptaci nových verzí do češtiny a českého právního prostředí. Zatím poslední je verze 4.0. Dnes jsou licence Creative Commons mnohem zvučnější značkou, než tomu bylo v době vytváření jejich české verze.

Před sebou máte publikaci, která mapuje příklady využití CC licencí jak ve světě, tak i v České republice.
Je pro nás nesmírnou satisfakcí, že příkladů "dobré praxe", neboli projektů využívající CC licence v České republice neustále přibývá. Možná se stanou i inspirací pro Vaše plánované aktivity označené značkou "CC". Lukáš Gruber, člen pracovní skupiny pro vytvoření a správu CC licencí

Power of Open, volně ke stažení pdf

Více INFO >>

 

 

Zaujalo nás