borovsky havlicek

O tom, že novinářské ceny jsou čím dál víc k smíchu, vypovídá následujícé příklad udělení Novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského za rok 2016 panu Prchalovi. Havlíček se asi delší dobu převrací v hrobě, protože jeho jméno je evidentně zneužíváno pro určitý idologický novinářský trend, který s objektivní žurnalistikou nemá nic společného.

Mediální analytik Petr Žantovský ve svém pravidelmém týdenním shrnutí na Parlamentních listech píše o udělení Novinářské křepelky, ceny pro novináře do 33 let Lukáši Prchalovi z Aktuálně.cz.:

„Jednu z hlavních cen dostal jistý Lukáš Prchal z Aktuálně.cz. Zajímavé je, že druhou hlavní cenu dostala jakási Kateřina Šafaříková z Respektu. Podotýkám, že oba dva podniky patří panu Bakalovi a jsou napojeny na politické aktivity pana Schwarzenberga a strany TOP 09. Tahle poznámka má význam pouze potud, pokud se podíváme na minulé ročníky a prohlédneme si ty vítěze. Podle toho zjistíme, že by se ta cena docela dobře mohla jmenovat Cenou Zdeňka Bakaly nebo Cenou Karla Schwarzenberga,“ ...

„Tenhle pán napsal letos 6. dubna na Aktuálně.cz článek o konferenci, kterou v Senátu uspořádal pan senátor Veleba pod názvem Role České televize v naší společnosti. A napsal, že – cituji – ‚na konferenci vystoupí lidé, kteří na internetu šíří dezinformace jako například Petr Žantovský‘. Tak jsem si vyhledal šéfredaktora Aktuálně.cz Pavla Tomáška a také etický kodex tohoto podniku. A v něm jsem četl tato krásná slova: ‚Naší odpovědností je, aby informace, které poskytujeme, byly pravdivé, úplné a nezkreslené. Redaktoři přinášejí čtenářům co nejpřesnější a co nejúplnější informace. Dbají na to, aby je nezkreslovali. Ve svých materiálech redaktoři rozlišují faktické údaje, osobní názory, hodnotící soudy a spekulace. Redaktoři vždy uvádějí zdroje, z nichž čerpali. Ti, kterých se týká zveřejněná negativní informace, musí vždy dostat možnost vyjádření‘,“ cituje mediální analytik.
Ocenění dostal novinář, který brutálně porušil etický kodex

V etickém kodexu Aktuálně.cz se také píše, že každá uveřejněná informace, která se ukáže jako nepřesná a mohla by kohokoli poškodit, musí být neprodleně opravena. „Téhož dne jsem panu Tomáškovi zaslal mail, v němž jsem mu položil jednoduchou otázku: ‚Z jakých zdrojů pan Lukáš Prchal dospěl k závěru, že na internetu šířím dezinformace?´ A aby byl tak laskav a doložil mi konkrétními důkazy, kde přesně, kdy přesně, na kterých internetových kanálech šířím a jaké dezinformace?´ O pár hodin později se mi pan šéfredaktor Tomášek ozval a nejprve napsal: ‚Situaci bez odkladu prověřím.‘ A chvíli poté: ‚Vážený pane Žantovský, celou záležitost jsem prověřil a rozhodl jsem Vámi zmíněné pasáže z textu článku vyndat, neboť nebyly opřeny o uvedená fakta, což byla nepochybně chyba. Mrzí mě, že k ní došlo. Věřte, že nebylo naším záměrem Vás poškodit. Věřím, že se podobná situace nebude opakovat. S pozdravem Pavel Tomášek, šéfredaktor Aktuálně.cz‘,“...

A co je na této ceny tak absurdní? Petr Žantovský pokračuje:
„Protože mě fascinuje, že tady je nějaká organizace, jako je Nadace Český literární fond, která novináři, který zcela nepokrytě, zcela brutálně porušil všech těch šest jmenovaných paragrafů jejich firemního etického kodexu, udělí cenu Karla Havlíčka Borovského pro české novináře za kvalitní žurnalistiku.

Zajímalo by mě, co by si o tom asi tak myslel Karel Havlíček Borovský. Já si o tom myslím, že to je jenom tichá dohoda mezi hochy, co spolu mluví. A musím říct na pozadí zmíněné zkušenosti, kterou jsem udělal s Lukášem Prchalem, jehož neznám, velice, ale velice brutálně protestuji proti tomuto ocenění. A domnívám se, že pan Prchal, pokud má kousek cti v těle, by ho měl vrátit. Pak bych si ho začal vážit. Tím by totiž ukázal, že ví, co je povinností novináře a neplete si tu práci s povinností propagandisty,“..

ZDROJ: Petr Žantovský>>


Zaujalo nás