moderni vzdelavani

Velmi názorně zfilmovaná školní výuka v nedaleké budoucnosti na základě trendů zaváděných ve školství v posledních letech. Autoři filmu parodují nedomyšlenou inkluzi a falešnou korektnost spolu s narůstajícím trendem "nikdo nesmí zůstat pozadu."
Ne vše je ale parodované, jak jistě potvrdí učitelé, kterým je čím dál víc jasné, že nikdo na ministerstvu školství nechápe (nebo nemá chápat), že vzdělávání není byrokraticky-mechanický systém, plný tabulek a nařízení. Je to hlavně lidský systém, založený na lidech, kteří buď chtějí učit a chtějí se učit, nebo ne.

Mechanicky nastavený vzdělávací systém pak VŽDY vede ke dvěma hlavním negativním jevům, jak nám ukazuje praxe u nás i v jiných státech.
Ke snižovaní náročnosti výuky a tím i vzdělanosti dětí přesně v duchu, nikdo nesmí zůstat pozadu a časem k tomu přibude  jev, velmi známý v USA: statisíce dětí školu prostě nedokončí. Jak správně poznamenává Ken Robinson, "Každý student, který předčasně odejde ze školy, k tomu má důvod zakořeněný ve svém způsobu života. Škola je může nudit. Mohou ji považovat za nepodstatnou. Může jim připadat, že je v rozporu se životem, který žijí mimo školu."

Ve škole vždy platilo: Děti se nenaučí od nikoho, koho nemají rády neboli, kdo k nim a učení nemá skutečný vztah. Mechanický systém vzdělávání spolu s neúctou společnosti k těm, kteří vzdělávají jejich děti, skutečnou kantořinu nakonec vymezuje na okraj společnosti a zůstávají jen placení učitelé - úředníci.
Lidé už mají dost placených ideologů a expertů, kteří většinou ve škole ani nepůsobili a ví, že změny nepřicházejí od osvíceného ministra. Na úplný počátek změn stačí si vzít k srdci slova Leo Rostena z knihy Pan Kaplan má třídu rád:
Učitelův stůl je víc než stůl. Je to katedra, je to kazatelna, je to tribuna. Nechť žádný vyučující nezapomíná, že chová-li se jako soudce, mění třídu v soudní síň, v níž se jeho výroky stávají ortelem a jeho úsudek rozsudkem.

Pravděpodobný citát Franklina platí na celou společnost.
"Na světě existují tři druhy lidí: Ti, se kterými nehnete, lidé, kteří to nechápou, nechtějí chápat, vyhnou se tomu za každou cenu. Pak jsou i lidé, kteří jsou tvární, jsou si vědomi potřeby změny a jsou připraveni poslouchat. A nakonec tu jsou hybači, lidé, kteří ty věci dělají. Když podpoříme více lidí, bude z toho hnutí. A když je to hnutí dostatečně silné, bude to, v nejlepším slova smyslu, revoluce. A to je to, co potřebujeme."

Video Moderní vzdjelavanje. Cz tit.


Film: Modern Educayshun
Written and Directed by Neel Kolhatkar
https://www.facebook.com/Neel.Kolhatkar94
Instagram & Twitter @neelkolhatkar
Produced by Conceptional Media
Assistant Director Adam Krowitz
Cast
Neel Kolhatkar
Cait Burley (Insta cait.bonnie)
Caspar Hardaker
Romy Bartz
Jonathan Lo
Jess Sobanski


Zaujalo nás