Bodaidžu-macuri

Každoročně se konají na pražském Vyšehradě tradiční japonské oslavy vrcholícího jara nazvané Bodaidžu macuri neboli Svátek lip.
Letošní Bodaidžu macuri se koná ve dnech 17. a 18. června 2016.


Slavnost, která probíhá od pátečního podvečera do sobotního poledne, se skládá z části rituální, meditativní i zábavné, která je určená pro celou rodinu.

O Macuri...
Ve stínu svěže zelených stromů na staroslavném Vyšehradě, blahosklonně shlížejícím na metropoli, se koná již devátý ročník japonské oslavy jara se symbolickým označením „Bodaidžu macuri“ neboli „Svátek lip“. Chvála požehnané moci přírody se spojuje s úctyvzdáním prastarým kulturním tradicím i zbožným nasloucháním hlasu posvátného místa. Tak jako byly do starověkého Japonska uvedeny rituály z kontinentu, aby poskytly materiál pro vyjádření niterných pocitů japonského člověka i oporu jeho snahám o povzbuzení vlastní kulturní tradice, obracíme se dnes my s podobným očekáváním k obřadnosti japonské. Věříme, že v ní můžeme najít dostatek podnětů pro naši vlastní radost, vděčnost, paměť, hrdost, souhru i obětavost, že nám může pomoci nalézt naše vlastní místo v kultuře, jejímiž jsme dědici i tvůrci zároveň...


Akci pořádá Česko-japonská společnost ve spolupráci s Velvyslanectvím Japonska v ČR, Sdružením Japonců žijících v ČR – Nihonjinkai a NKP Vyšehrad. Mezi jejími návštěvníky naleznete milovníky tradiční japonské kultury a členy japonské komunity v ČR stejně jako ctitele jedinečného genia loci staroslavného Vyšehradu.

Tradice svátku byla založena před devíti lety u příležitosti výročí uzavření dohody o partnerství mezi hl. m. Prahou a císařskou metropolí Kjóto.

Program a fotogalerie z minulých ročníků.
 Program: https://www.macuri.cz/