Při čtení knih používejte kritické myšlení, samostaně uvažujte, porovnávejte více faktů a zdrojů. Jedině tak naleznete zajímavé souvislosti a budete mnohem blíž skutečnosti, která se stala nebo která se děje.


civid19 84
Vzhledem k tomu, že Univerzita Karlova spadá pod instituce, které musí občanům zpřístupnit informace na základě zákona o svobodném přístupu k informacím (spadá mezi tzv. povinné subjekty), tak jsme se obrátili na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy – konkrétně na prof. Konvalinku, 24.2. 2021 s těmito konkrétními požadavky na poskytnutí informací:

tesla nikola energy 2
Nikola Tesla, kterému v době rozhovoru bylo sedmdesát osm let, je označován za otce rádia, televize, přenosu energie, indukčního motoru a robota a za objevitele kosmického záření. Nedávno oznámil dosud neznámý zdroj energie, který je všude přítomen v neomezeném množství, a nyní pracuje na zařízení, které podle něj znemožní válku.


virapen nezadouci ucinek smrt lek modla
Přiznání bývalého ředitele farmaceutického průmyslu o korupci, podplácení a podvodech. Napsal ji bývalý ředitel farmaceutického koncernu Dr. John Virapen, který zná interní praktiky a postupy používané ve farmaceutických gigantech.

virus mania
Myslíte si, že svět zachvátily hrozné virové epidemie, jako je rakovina děložního čípku, ptačí chřipka nebo AIDS anakonec i Covid19? Tato kniha ukazuje, že tento virový chaos ignoruje úplně základní fakta toho, co je skutečně kolem nás a na jakém základě fungují nemoci.

graf1
Absolutní účinnost vakcíny Pfizer je 0,7%, u Moderny 1,23%!  (při porovnání infikovaných očkovaných placebem/ vakcinou)

Studie Harvard z 30.09.2021 přišla po zpracování dat ze 68 zemí k závěru, že vakcinace v zemích s vysokou proočkovaností infekci nesnižuje, ale naopak ji zvyšuje!

graf2
Hlášení vedlejších účinků v EU k 30.10.2021. Přes 1 milión. Z toho 1/3 těžkých a 17.000 úmrtí.

Účinná terapie:
hydroxychloroquin a ivermektin.

Více na ALETHEIA

Stále více odhodlaných lidí se schází ve všech regionech Švýcarska, aby se postavili za vyvážené vzdělávání na téma Corona a informovali mládež i dospělou veřejnost!
Corona Transition zveřejnila výbušný dokument 12. října 2021 s názvem "Kvůli těmto 10 hrubým“ faulům proti právnímu státu si Spolková rada zaslouží červenou kartu". Autor dokazuje, jak Spolková rada od začátku pandemie systematicky porušovala platné zákony.(stejně jako česká vláda)

Další důležité informace naleznete:
Children's Health Defense Europe
Pilíře pandemie“ nejsou založeny na žádném vědeckém základě: vakcíny, certifikáty a hromadné testy ve školách
Velmi rozsáhlá sbírka článků na webu Dr. Thomas Binder

Analýza VAERS odhalila stovky závažných nežádoucích účinků, o kterých se mlčí

kovar zajac benedikova epidemie v dejinach
V roce 1983 zasáhla do dlouhodobě komplikované izraelsko-palestinské situace záhadná epidemie, která vyděsila svět a zároveň vyvolala neuvěřitelnou hysterii v mainstreamových médiích. Je to velmi ukázkový případ propojení vědy, politiky a médii ve vyváření poplašných zpráv za účelem manipulace velkého počtu lidí.

klaus karantena 2
Karanténa 2.0 navazuje na knihu Karanténa, kterou Václav Klaus a kolektiv Institutu Václava Klause napsali při prvním lockdownu na přelomu března a dubna 2020. „Chtěli jsme tehdy říci jasná, zklidňující, veřejnost nestrašící slova. Chtěli jsme přispět i k hledání racionální politiky vlády,“ píše Václav Klaus v úvodu k nové knize.