id2020
Bundestag, při realizaci projektu ID2020 (29/01/2021) společností Microsoft, Accenture a Rockefeller Foundation, učinil z daňového identifikačního čísla jednotné občanské číslo pro všechny orgány. V Německu je tak nastavena cesta, jak se stát transparentním, nesvobodným občanem pod přímým dozorem státu a korporátních organizací.
Pokud to projde do praxe, Německo se vrátí do plně totalitní společnosti podobné za nacstické vlády NSDAP a Hitlera. Jen ta ID čísla vám už nebudou vypalovat na ruce, ale o něco později si necháte vpálit ID čip pod kůži.

ID2020 je nezisková organizace se sídlem v New Yorku financovaná Gatesovou společností Microsoft, Accenture, Gavi Vaccine Alliance (která je zase financována zakladatelem společnosti Microsoft Gatesem) a Rockefeller Foundation.
Ten je proslulý svým dystopickým postpandemickým scénářem nazvaným „Lock Step“, scénářem světového občanství, které je po pandemii autoritářské a rád je zcela sledováno. Jeden z autorů scénáře v rozhovoru před několika měsíci řekl:
"Postupně přijmeme mnohem větší dohled. A nakonec nás to nebude obtěžovat, protože - pro většinu lidí ve většině situací - to prospívá více než škodě.““

Cílem prokorporátní organizace je vnutit každému občanovi biometricky propojenou digitální identitu.
To znamená, že by měl být vytvořen automatizovaný přístup ke všem informacím, které jsou digitálně dostupné o všech lidech na světě. Se softwarem pro rozpoznávání obličeje to lze provést na veřejných prostranstvích bez zásahu sledované osoby.

Hlavním problémem již není stát dohledu, přinejmenším ten v tradičním smyslu, ale KORPORÁTNĚ ŘÍZENÝ TOTALISMUS dohledu.
Co se stane, jakmile bude pro všechny vládní aplikace stanoveno číslo občana? Totéž se stalo a děje v jiných zemích. Všude se objeví pole pro zadání občanského ID. Pokud má v určitém okamžiku většina soukromých společností v databázích své spotřebitelsko-obchodní partnery se svými čísly občanů, lze tyto databáze snadno a mnohem spolehlivěji sloučit než dříve.

Projekt byl schválen, přesto, že Federální německý ústavní soud v minulosti rozhodl, že je v rozporu se základním právem na soukromí, pokud stát vytvoří databázi, ve které jsou shromažďovány všechny údaje o osobě. Protože to umožňuje komplexní profil osobnosti, který jde daleko za znalosti požadované pro jednotlivé oficiální žádosti.

zweig svet vcerejska
Incipit Hitler aneb cesta vůdce do křesla německého kancléře v roce 1933

Pokud jde o číslo občana, občané musí dát svůj souhlas, aby orgán mohl požadovat údaje od jiného orgánu. Jak velká je však dobrovolnost vůči autoritě? Co uděláte, když máte na výběr, zda buď dobrovolně zveřejníte všechny své údaje, například daňové údaje, nebo se necháte prozkoumat (protože zjevně máte co skrývat)?

Kromě toho se jedná o zavedený princip eliminace ochrany dat, který ji po kouscích likviduje.
Nejprve je nastavena datová infrastruktura, ale s překážkami přístupu k datům.
Teprve ve druhém kroku a při příští příležitosti budou tyto překážky víceméně postupně odstraněny.
Při zavedení daňového identifikačního čísla v roce 2008 jsme byli informováni: „Toto číslo se používá pouze pro daňové účely“. Porušený slib. A co slib použít údaje o monitorování mýtného pouze k výběru mýtného, ​​když se naskytla příležitost usvědčit sexuální zločince s údaji? Existuje mnoho příkladů.

V každém případě NSA nebude žádat o souhlas, pokud prohlédne zadními dveřmi zabudovanými do IT vybavení amerických producentů nebo přátelskou žádostí místních služeb, aby zjistila, jaké oficiální informace jsou k dispozici o některých německých občanech.

Klíčový význam má projekt ID2020 s globálně čitelnými, biometricky jednoznačnými identifikačními čísly, zejména pro globální monitorování populace přes státní hranice. Protože zatímco problém jedinečné identifikace v Německu je okrajovým problémem, který stěží ospravedlňuje zavedení takového ústavně problematického centrálního čísla pro všechno, přes hranice to vypadá úplně jinak.

Pro automatické špehování miliard lidí jsou NSA, Microsoft, Facebook a další organizace a společnosti s odpovídajícími ambicemi absolutně závislé na tom, aby měly jedinečné identifikátory. Jedině tak mohou spolehlivě spojit informace, které jsou k dispozici v mnoha tisících různých databází o všech těchto lidech.

ZDROJ >>