kutilek lomborg klima planeta
Rád bych připomenul, že mít automobil je normální a mít děti je taky normální. Mít doma v mrazáku maso a jíst ho je normální. Mít uhlíkovou stopu je také normální, aspoň tedy v normálním světě, který se nám snad přes všechny zádrhele podaří uchránit.

Píše profesor Jaroslav Šesták, který po převzetí státního vyznamenání od prezidenta Zemana musel skončit ve Fyzikálním ústavu Akademie věd. Ano, metody jako za komančů se nám kupodivu vracejí!!! Nicméně díky tomu, pan profesor dostal ještě lepší práci.

Záškoláci, kteří dle svých slov bojují za udržitelné klima, požadují, abychom naslouchali vědcům, ale sami nenaslouchají, protože už deset let mají k dispozici vynikající knihu Miroslava Kutílka nazvanou Racionálně o globálním oteplování nebo excelentní sekci Klima v internetovém portálu Neviditelný pes.

Třeba i taková pseudoautorita, jakou je klimatická ctnostná panna Gréta, se jistě neobtěžovala si alespoň prohlédnout knihu z pera Björna Lomborga z roku 2007 nazvanou Zchlaďte hlavy nebo anglické vydání M. Kutílek and D. R. Nielsen: Facts About Global Warming. Rational or Emotional Issue? Reiskirchen 2010.

Ale švédská záškolačka nečte, nevzdělává se. Stejně jako další česká trdla. Greta je jen dobrý marketingový objekt svých bláznivých rodičů, kterým vydělává milióny.
Během roku objela snad všechna obchodní a vědecká fóra, setkala se s papežem Františkem, pozvali ji dokonce do francouzského parlamentu. Její PR tým ji naučil hesla jako: Náš dům hoří‘, Chci, abyste panikařili‘, ‚Vy jste nám zničili naši budoucnost‘.
Ale nejsměšnější je, že je kandidátkou na Nobelovu cenu mír v roce 2019. Duševně choré a zneužité děvče, který vlastně nic nedokázalo, nic neumí a ničemu nerozumí. Ale už se prodávají s jeji tváří hrnky, trička, objevuje se na obálkách časopisů jako modní ikona. Ano, správně chápete, jako symbol lidské stupidity. Ukázkový případ do učebnic psychologie.

Bajka o Gretě a vlku.
Malá Gréta pásla ovce. Celé dny byla sama a tak ji napadlo přivolat další děti. Předstírala, že za ohradou je vlk a začala křičet o pomoc. Když se seběhli děti i dospělí, řekla jim, že zlého vlka zahnala. Všichni ji za statečnost pochválili, podepsali petici proti zlému narušiteli stáda a rozešli se.
Po čase se vše několkrát opakovalo. Jednoho dne, ale na louku dorazila skutečná vlčí smečka. Gréta volalala o pomoc, ale nikdo nepřišel.
Ponaučení:
Nědělejte z lidí blbce, protože až je budete skutečně potřebovat, nepřijdou.

KNIHY, KTERÉ VÁM O KLIMATU NA NAŠÍ PLANETĚ ŘEKNOU VÍC, JAK VŠICHNI AKTIVISTÉ BLÁZNIVÉ HRY FRIDAYS FOR FUTURE.

Racionálně o globálním oteplování
Miroslav Kutílek

Vlivem médií, většiny politiků a některých skupin vědců převládá ve veřejnosti mínění, že současné globální oteplování způsobilo lidstvo svou činností, hlavně spalováním fosilních paliv a s tím souvisejícím únikem oxidu uhličitého CO, do ovzduší. Mnoho významných vědců naopak s hypotézou o dominantním vlivu skleníkových plynů na globální oteplování nesouhlasí.
Cílem této knížky je objasnit jednotlivá tvrzení a nakonec i platnost nebo neplatnost skleníkové hypotézy na základě vědeckých důkazů.

Zchlaďte hlavy!
Skeptický ekolog o globálním oteplování
Bjorn Lomborg

Kniha dánského statistika Bjørna Lomborga, autora známého bestselleru Skeptický ekolog, nás provádí po problematice globálního oteplování úplně jinak než ostatní práce.
Lomborg není "klimatický skeptik" v tom smyslu, že by odmítal převládající názory na oteplování v důsledku lidské aktivity.
Nezpochybňuje ani to, že globální oteplování bude mít ve svém souhrnu nakonec pro lidi, životní prostředí i ekonomiku negativní následky.
Velkou skepsi však projevuje vůči všeobecně navrhovaným způsobům řešení v čele s Kjótským protokolem. Ukazuje, že objektivně doložitelným škodám oteplování lze snadno zabránit cílenými, rychlými a především relativně levnými zásahy.
Tyto praktické kroky by přitom již za krátkou dobu pomohly nepoměrně více lidem a přinesly by světu daleko větší prospěch než nesmyslně drahé omezování emisí skleníkových plynů, které navíc stejně ničemu nepomůže.

modra zelena planeta klaus
Modrá, nikoli zelená planeta: Co je ohroženo: klima nebo svoboda?
Václav Klaus st.

Václav Klaus v této knize veřejnosti předkládá své komplexní stanovisko k dnešní tolik zjitřené debatě o životním prostředí a zejména o tzv. globálním oteplování. Toto téma se stává zásadním ideovým a politickým střetem naší současnosti. Do jaké míry ovlivňuje klimatické změny člověk? Nakolik je možné jim zabránit nejrůznějšími omezeními a politickými zásahy? V. Klaus tvrdí, že nejlepším prostředím pro člověka je prostředí svobody, a právě tím je třeba poměřovat všechny představy a kategorické požadavky environmentalistů. Dochází k jednoznačnému závěru: ochrana přírody ano, environmentalismus ne! Text je psán živým a čtivým stylem, srozumitelným i laikovi a provází ho typický autorův humor a sarkasmem.


kremlik obchodnici se strachem
Obchodníci se strachem

Průvodce skeptika po klimatické apokalypse
Vítězslav Kremlík

Nepropadejte panice. Mocní se odjakživa snaží udržovat v lidech pocity viny a strachu. Apokalyptické zprávy v médiích je proto třeba brát s nadhledem. Kniha Obchodníci se strachem odhaluje, jak se vyrábějí zprávy o katastrofách pomocí statistických triků. Ukazuje, proč selhávají snahy předpovídat budoucnost pomocí počítačů. Popisuje skandály kolem manipulací OSN s daty o globálním oteplování. Dočtete se, jak novodobá cenzura potlačuje nepohodlné názory. A proč na finanční zájmy klimaticko-průmyslového komplexu nejvíce doplatí ti nejchudší. Autor nepopírá změnu klimatu, ale vysvětluje, že klimatické změny provázely člověka odjakživa, stejně jako rozmary počasí. „Pro lidstvo vždy byl problém přežít chladná období. Teplým obdobím se naopak říkalo klimatické optimum. Tvrdit, že se máme bát oteplení, je popřením celé zkušenosti lidských dějin.“