thoreau obcanska neposlusnost
Volby jsou vždy tak trochu hazardní hrou, jako dáma nebo vrhcáby, s lehkým morálním nádechem, je to hra s dobrem a zlem, která klade otázky o morálce, a určitá sázka tuto hru přirozeně doprovází.
Esej Henry Davida Thoreaua z roku 1849 je ve své přímosti zajímavým a inspiratívním pohledem na podstatu demokracie jako takové.

thoreau obcanska neposlusnost
Esej Henry Davida Thoreaua z roku 1849 je ve své přímosti zajímavým a inspiratívním pohledem na podstatu demokracie jako takové. Henry David Thoreau (1817-1862) ji napsal pod názvem Občanská neposlušnost (Civil Disobedience) a inspiroval tímto dílem dokonce i Lva Nikolajeviče Tolstého, Martina Luthera Kinga. Thoreauovy myšlenky se staly základem filosofie nenásilí M. K. Gándhího.

mazaheri zlute vesty
Je to zřejmě nejobsáhlejší kniha o Hnutí Žlutých vest ve Francii. Je od novináře Ramina Mazaheriho, který je zná nejlépe, je o lidech kteří byli roky obtěžováni a pronásledováni policií napříč celou Paříží. Je o podstatě hnutí a historických kořenech.

havel volby 1992 ct
Václav Havel dopis napsal Gustavu Husákovi v roce 1975 a zabývá se podstatou problémů každé společnosti, která sebe sama uvrhla do byrokratického totalismu. Dopis je dnes natolik aktuální a natolik popisuje nastupující novou totalitu, že by klidně mohl být napsán soudruhu Fialovi nebo mnoha dalším. Stačilo by jen pár drobných změn.


klaus destrukce zapadu

V současné době jsme přesvědčeni a obáváme se, že ve společenském vývoji západního světa došlo k závažnému negativnímu posunu, který svými důsledky znamená a zejména bude znamenat novou kvalitu našich životů.