vlajka pro tibet

Vyvěšení vlajky Tibetu není jen reakce na soustavné porušování lidských práv v této zemi, ale i varováním na každou podobnou násilnou akci vůči jiné zemi a způsobu, jakým se v takových zemíchj vládne. A to platí jak pro Evropu tak pro Ameriku.


V roce 1959 Čína násilně vstoupila do Tibetu a připojila ho ke svému území.
Při zásahu komunistické armády zahynulo na 90 tisíc Tibeťanů a sám dalajláma se zachránil jen útěkem do Indie. Od té doby čínský režim násilně potlačuje jakýkoliv odpor Tibeťanů a počty lidských obětí jdou do statisíců. Navíc Čína od té doby systematicky likviduje tibetskou kulturu a provádí násilné počínštění celého národa. A to je věc, kterou známe dobře i my od dob Bílé hory, ať už to byla násilná katolizace nebo bolševizace.

Myslím, že jen absolutnbě nesoudný člověk by takové násilí neodsuzoval.
Proto se v  civilizované společnosti od roku 1996 vyvěšují vlajky na podporu proti bezpráví, které se v Tibetu děje a které se rozhodně nemá přehlížet nikde na světě. V roce 1996 se k akci poprvé připojila čtyři česká města. Byly to Litoměřice, Horná Planá, Praha 3 a Hradec Králové. Dnes je jich na 400.

V roce 2015 vyvěsilo vlajku celkem 695 obcí, měst, městských částí nebo krajů. Vůbec poprvé vlajka zavlála například v Kroměříži, Čejkovicích nebo Abertamech. Vlajky byly vyvěšeny i na 86 českých školách. Na ZŠ v Ivančicích například 10. března vlajku slavnostně vyvěsili před školou se všemi studenty. V jídelně připraví „tibetský oběd“ a v hodinách se k Tibetu budou vracet prostřednictvím zajímavých aktivit.

V roce 2014 vyvěsilo vlajku 599 českých obcí, měst, městských částí, magistrátů či krajů. Tibetskou vlajku na svých budovách vyvěsilo také 96 škol, a to jak základních, tak středních a vysokých.

2013. Půl tisíce lidí se sešlo před ambasádou Číny v Praze, aby podpořily okupovaný Tibet. Seznam podporovatelů akce zde.

V roce 2012 z celkového počtu 728 oslovených obecních, městských a krajských úřadů potvrdilo připojení k akci 405 z nich a 307 úřadů se k akci odmítlo připojit," sdělila  Andrea Pavlátová z občanského sdružení Lungta, které je koordinátorem kampaně Vlajka pro Tibet

V roce 2011 například odmítl vyěsit vlajku Tábor. Proč? Na to odpověděl místostarosta Emil Nývlt : „S Čínou máme diplomatické styky a Čína nelibě nese, když se tohle děje na území České republiky, tak to byl důvod, proč si myslíme, že není dobré dělat státu, se kterým máme diplomatické styky něco, co se mu nelíbí.“

Děsí mě pomyšlení, kolik takových Nývltů, kteří odmítli vlajku vyvěsit je mezi námi. Bohužel je to typ lidí, kteří s podobným uvažovaním, cynismem a nepochopením souvislostí stáli na počátku i zmíněného světového souhlasu s národním i kulturním pogromem v Tibetu, v roce 1939 podepsali Mnichovskou dohodu, v šedesátém osmém podpořili invazi Sovětů do Československa atd.

Jsem přesvědčený, že především v politice musí být morálka na prvním místě. Politika je totiž o tom, dát událostem jasný směr a ne dávat najevo svým sebestředným pragmatismem a osobním opatrnictvím, že humánní podpora demokratických principů není důležitá, protože důležitější je můj osobní prospěch a ne prospěch celku. 
A pokud takový názor zní pro mnoho lidí jako utopie, pak si asi neuvědomují, že marasmus v dnešních společnostech, je důsledek právě takového přístupu.