jospeh peter zeitgeist

Co když politika nemůže za institucionální korupci nekončící války a rozrůstající se počet lidí bez domova? Co když jsou toto jen symptomy vyvstávající ze zastaralé struktury společnosti? To je ta revoluční myšlenka, která se vine třaskavou dokumentární trilogií Zeitgeist. Od uvedení prvního dílu v roce 2007 byly tyto dokumenty přeloženy do 40 jazyků a viděly je stovky milionů lidí po celém světě. Předkládané myšlenky ve filmech však rychle překročily hranice filmu a zrodily hnutí Zeitgeist - organizaci hájící globální udržitelnost které působí převrat v myšlení a jednání lidí.


Filmový tvůrce znovu dodá Hnutí impuls další sérií nazvanou Interreflections (Postřehy souvislostí). Teď s ním budu mluvit o seriálu Kultura v úpadku hnutí Zeitgeist a odkud by se dala čekat jiskra naděje.

 Ve studiu je s námi sám Peter Joseph. Petře, moc děkuji, že sis našel čas. - Rádo se stalo Abby, děkuji za prostor na RT. - Hned zkraje řeknu, že si myslím, že tyto filmy by měl vidět každý, protože opravdu podáváš tyto koncepty které nejsou ani tak nové nebo revoluční, jako evidentní a zjevně pravdivé a vyjadřuješ je velmi jasně. Chci se ale Petře dostat k tomu, jak jsi začínal. Jako někdo, kdo pracoval na Wall Street a v reklamě, kdy jsi se podíval s odstupem a reflektoval svou vlastní roli ve společnosti a rozhodl se radikálně změnit kurs? -

PJ: Skvělá otázka; byla to opravdu pomalá evoluce. Jako hodně lidí, kteří vyrostli v této kultuře, dopadnete tak že vás pohání mechanismus vlastního prospěchu. Pocházím z rodiny střední vrstvy, neměli jsme žádné reálné bohatství. Byl jsem vržen do světa, chodil do školy, které jsem nechal kvůli problémům s dluhy, jako tolik lidí dnes čemu se dnes říká otázka vzdělání/kariéry, které čelíme (dluhy za školné jsou většinou tím hlavním důvodem osobních bankrotů spolu s dluhy za zdravotní péči v součtu) a začal jsem si uvědomovat, že je v tomto systému něco špatně. Dělal jsem věci na Wall Streetu a v reklamě ve snaze se sám udržet a nakonec to na mě dolehlo, když jsem udělal tento film - mou duševní očistu - v roce 2007 nazval jsem ho jen "Zeitgeist", později dostal název "Zeitgeist: The Movie". Bylo to dílko mé frustrace, tak nějak jsem ji už neunesl v hlavě do té míry, že ani nevím, odkud se to vzalo, abych byl upřímný. Byla to pro mě velká očista, kterou jsem hodil na web. Rázem toho byl plný internet, protože se lidé se stejnými otázkami a tématy identifikovali a pak to dalo do pohybu události vedoucí až ke dnešku. Pokračuji s reprezentativními médii, které jsou jak zábavné a hodnoty posouvající co do kvality, o kterou jim jde ale také neobyčejně vzdělávací a nakonec aktivisticky zaměřené a to je veškerým smyslem mé existence v tuto chvíli.

Díky za vysvětlení; teď se k tomu dostaneme. Blíží se volby ani ne za dva týdny, zmiňme se o systému dvou stran kterým se trochu zabýváš v 1. dílu seriálu Kultura v úpadku, nazvaném "Jaká demokracie?". Slouží tento systém k ovládání obyvatelstva? Jsi zastáncem toho, aby se lidé úplně stáhli z volebního procesu, nebo spatřuješ nějaký význam v podpoře kandidátů třetích stran a lokální politiky?

PJ: Myslím si, že se musíme zabývat tím, co tu v tuto chvíli je. Lidé by měli podporovat referenda protože jsou formou přímé demokracie. Nicméně aristokratickou hru, která se vynořila která je v zásadě jen přímým důsledkem ekonomického systému který ze své podstaty generuje hierarchii, jsme naprosto nepochopili. Myslíme si, že jsme dnes v jiném modelu, než jsme byli za dob králů a královen, ale ve skutečnosti nejsme. Králové a královny jsou v zákulisí a fungují v rámci byznysu/ průmyslového podnikání, což je poháněcí mechanismus všech hodnot a zavedených zvyklostí, která tu máme. Figurky: volby, prezidenti, Kongres slouží jako 'nástroje' (nemám lepší pojmenování), aby udržovaly skutečný hnací prvek našeho ekonomického systému kterou je samotná peněžní tržní ekonomika. Tyto hodnoty, co tu jsou, lidi matou a myslí si pak, že když jdou k volebním urnám a někoho zvolí že něco změní. Když se ale podíváte na historická data (na která se mnozí nedívají, zvláště od počátku Ameriky) došlo k velmi malé změně. Opravdu, pokud jde o zvolení kteréhokoli jednotlivce nebo směsici kroků Kongresu nebo kterékoli parlamentní instituce tento statistický prvek se bohužel ztrácí ze zřetele. Není to odhad říci, že "Oh, to je přeci tak cynické říkat, že na tom nesejde, jestli volíte," je to doložené. Dopadu těchto voleb se nedostává správné závažnosti protože je velmi malý. Řekl bych možná 10% tak efektivní možná mohou být ve skutečnosti volby nového prezidenta.

- Přesně tak, také to slouží k oslabování moci lidí a rozčarování lidí, kteří si pak myslí, že mají na výběr a každé 4 roky se nic nezmění. Opravdu to v tomto smyslu potlačuje lidskost. Když se lidé podívají na současnou trajektorii světa je zřejmé, že celkem je založena na modelu neudržitelného růstu a směřuje ke střetu. Když se lidé podívají na globální kapitalismus někteří tvrdí, že "to není svobodný a spravedlivý trh kdyby se z rovnice odstranily kamarádšafty, kapitalismus by fungoval." Je ale dvouúrovňová vláda plutokracie, právě jak ji dnes vidíme a nekonečné války o zdroje, nevyhnutelností kapitalistického modelu?

PJ: Bohužel, musel bych tvrdit, že ano. Vím, že je to živé téma a lidé se o tom se mnou rádi přou. Mám za sebou nekonečné debaty s lidmi, kteří říkají, že stát je problémem nebo regulace je problémem a že by trh měl být 'volný', aby nebyl nijak omezován. Reaguji na to tak, že trh je stejně tak volný, jako byl vždy je dnes vlastně volnější řekl bych. V minulosti tu alespoň byla omezení tržní ekonomiky a jak mohla ovlivnit rozhodování aristokracie aby v zásadě vládla všemu prostřednictvím války. V tomhle ohledu se nic nezměnilo. Když se vrátíme zpět k feudalismu, vidíme stejnou tendenci. Ale myšlenka, že něco lze regulovat v systému, který je z podstaty zkorumpovaný, dle mého pohledu v systému, který jasně říká, že můžete získávat peníze a mít svobodu s nimi dělat cokoli se vám zachce narážím na rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, které říká že utrácení peněz na politickou kampaň se rovná svobodě slova. Tenhle přelud, se kterým jsme přišli říkat, že můžeme utrácet peníze za cokoli možného a ovlivňovat cokoli, je jádrem ohromné korupce, kterou pozorujeme. Můžeme zpětně zalistovat Marxem a Thorsteinem Veblenem, můžeme se vrátit k různým myslitelům počátku 20. století, kteří navzdory svým kritikům, něco významného poodkrývali. Je nešťastné jak rychle lidé tuto myšlenku vyřadili. Můj kamarád Lee Camp má takový slavný vtip: "Teď tleskáme v Americe politikům za to že přijdou a řeknou nám, že nám nedají zdravotní pojištění nebo všeobecnou zdravotní péči v Americe. Proč? Protože se etabloval tenhle klam socialismu. Jakýkoli rys komunity, který nesouvisí s penězi a 'svobodou' peněz se teď vykládá jako něco, co povede k tyranii nebo útlaku. Jsou tu F.A. Hayek a Ludwig von Mises a řada ekonomických filozofů, kteří naplnili obsahem tento pojem a ten je jedním z klíčových 'náboženských rituálů' politického establišmentu, který zesiluje tuto myšlenku, že svoboda a demokracie se rovnají penězům. To ospravedlnilo ohromnou většinu válek to ospravedlnilo bezohlednost k rostoucímu počtu lidí bez domova a populaci chudoby v Americe a po celém světě. To lidem také vymylo mozek, aby byli lhostejní k lidem v globálním měřítku. Máme 1-3 miliardy lidí, kteří buď umírají hladem nebo v bídě s nouzí a my se o ně nestaráme, protože naše mentalita je nyní tak zvrácená že je zkrátka můžeme odbýt jako nějakou anomálii v tomto sociálně-darwinistickém pohledu, který jsme pro sebe vykonstruovali který bohužel sahá k Adamu Smithovi.

- Naprosto souhlasím, opravdu se zdá, že jsme zindoktrinováni touto linií myšlení. Cokoli k tomu alternativní je špatné jak nás naučily dějiny skoro každé instituce se kterou jsem se setkala, když jsem vyrůstala v této zemi a jsem si jistá i jinde na světě Proč lidé přilnou tak silně k těmto archaickým, politickým a náboženským institucím ve světle pokroků technologie 21. století ohromných znalostí k dispozici k rozšíření kolektivního vědomí lidstva? Zdá se, že neustále regresujeme zpět k tomu, v čem se cítíme dobře i když historie prokázala, že to má na kontě monumentální selhání.

PJ: Ano. Říkám tomu posun od pověry k vědě. Podíváme-li se na strukturu společnosti opravdu se tolik vracíme a brání to tolika moderním pokrokům lidé jsou tak chyceni v tradičních hodnotách ve volebním procesu, delegování autority v obecných modelech servilnosti rolníků což bohužel většina lidstva je. Přijímají to, protože to vždycky znali a viděli. Lidé se přirozeně obávají změny (to není žádnou psychologickou anomálií) ale myslím, že tu narážíme na velkou otázku - vzdělání. Lidé potřebují rozumět tomu, co je možné a rozumět skutečným příčinám všech problémů, co tu jsou. Nechápou efekty, které sebou přináší směřování k prosperitě vyvstávající z vědy a technologie a nikoli jen z moderních hraček atd., ale kdybychom skutečně uvedli do praxe základní, téměř empirické zásady pro správu společnosti dostali bychom zbrusu nový společenský řád. Můžeme tomu říkat přírodní zákon, zdrojová ekonomika vzít v zásadě tento koncept toho, co funguje. Jako letadlo, které létá, vytvoříme společnost jako letadlo jako inženýrsky pojatý koncept. Jiné cesty ve skutečnosti není. Žijeme v anarchistickém systému; to je to slovo, které to nejlépe popisuje. Žijeme v systému, ve kterém je každému jednotlivci dána bizarní moc činit svá vlastní rouhodnutí s domněnkou, že v součtu bude celá společnost fungovat, jak má. Prokazatelně špatně, proto tu máme 1% populace, které vlastní 40% bohatství planety kvůli poruše hodnotového systému, způsobu myšlení, které generuje tento systém naprosto znemožňuje, aby došlo k jakékoli rovnováze ve strukturálním smyslu. Udržitelnost a zdraví veřejnosti tento model odkopává ze zřetele. Nejen kvůli hodnotám, které naznačuješ a strachu lidí ale protože samotný systém stále vrší tyto staré, archaické hodnoty a strachy stále znovu dokola. To je tím ústředním problémem a hnutí Zeitgeist dělá vše, co je v jeho silách ve smyslu vzdělávání, proč dělám filmy, co dělám abych to doopravdy dostal do přemýšlení lidí a inspiroval tak další ke stejnému zápalu. Mohl bych se zmínit o větším projektu na kterém hnutí pracuje, pokud bys o něm ráda slyšela.

- Určitě! Jen letem světem, chtěla jsem říct, opravdu se zdá, že je to strach který nás ve skutečnosti žene. Myslím si, že nás tyhle archaické instituce dusí snad strach z kontroly nad svým vlastním životem když ve skutečnosti máme tolik moci, Petře ale mluvme o hnutí Zeitgeist. Opravdu zastáváte jednat je to revoluce myšlení, myšlenek. Jak zastavíme tuhle globální říši, aby nerozdrtila nás a planetu což je celkem směr, kterým se teď ubíráme co hlásá hnutí Zeitgeist a jak se lidé mohou zapojit?

PJ:  Ano, souhlasím s tebou. Je to revoluce hodnot, to je skutečnou revolucí. Pokud jde o to, co mohou lidé dělat hnutí Zeitgeist se pokouší zapustit kořeny na nejnižší možné úrovni. Chceme, aby lidé vstřebali důležité, technicky velmi proveditelné informace, spekulace prosté, které tu jsou. S dalšími programy, které děláme, pořádáme mnoho osvětových dnů v březnu, máme náš Zeitgeist Day (ZDay). Globální ZDay bude v Los Angeles tento rok, ale máme přibližně 400 sympatizujících ZDayů po celém světě, obvykle v průměru ve více než 70 zemích děláme to každoročně, tohle bude 4. ročník. Kromě však všech těchto intelektuálních cvičení je tu další projekt, na kterém pracujeme, jmenuje se Global Redesign Institute (Institutu znovunavržení glóbu) Je to velmi důležitá myšlenka. Je to makro průmyslový přístup abychom ukázali světu, co je technicky možné a ve svých důsledcích zmírnilo všechna ta nedorozumění ohledně toho, jaký by mohl být navržený, plánovaný systém a typ svobody, který by se s ním mohl objevit narozdíl od propagandy establišmentu, která říká že by to vedlo k tyranii. Přínos takového systému je tak nesmírný. V tomto projektu si například vezmeme různé oblasti a ukážeme technické rozvržení, jak bychom mohli řekněme v Los Angeles mít vertikální farmy hydroponie a aeroponie kterými probíhají odsolovací procesy a procesy extrahování živin z oceánu takže bychom byli schopni organickou potravou uživit každého uspokojit celou populaci města Los Angeles pomocí těchto metod, prostřednictvím automatizovaných systémů. Tato technologie existuje, velkou měrou byla zavrhována jako utopická protože tohle slovo rádo koluje, když začnete mluvit o tom že se o každého postaráte, ale tyhle věci jsou k mání. Chystáme se časem zmapovat celý svět prostřednictvím poboček hnutí Zeitgeist abychom ukázali, jak lze každou oblast zmodernizovat tímto makro průmyslovým způsobem vlastně tak vyřešit hlavní klíčové problémy chudoby všeobecné nerovnováhy, nedostatku zdrojů a dostat tyto plody technologie na světlo světa. Tolik prozatím, protože bych mohl jít do větších komplexnějších asociací, jak tento model vytváříme. Bude to virtuální online model, na který se budeme moci podívat. Budeme mít partnerské konference a další akce, které každoročně pořádáme abychom každé oblasti ukázali, co je možné. Opravdu věřím tomu že jakmile se tato možnost dostane na světlo světa, tak spíše než aby byli lidé rozčarovaní politickým a ekonomickým establišmentem, řeknou si "Tohle funguje! Zapomeňte na stěžování si!"

- Přesně tak, buďte částí řešení, buďte částí komunity myšlenek, Petře, nebuďte negativisty, co říkají co všechno nejde tohle vážně potřebujeme zintenzivnit. Hodně si cením, že razíš cestu lidským možnostem a schopnostem změnit se pozitivním, alternativním a udržitelným způsobem. Peter Joseph, hnutí Zeitgeist (každý na to mrkněte, snažně vás prosím musíte ty filmy vidět!), moc děkuji za rozhovor.

PJ: Díky tobě Abby, vážím si toho. Mnozí lidé jsou navyklí nenadnášet témata politiky a náboženství. Jsou spoutáni svým vlastním rigidním postojem, který jim do hlavy vsadila zaujatá média. Musíme začít zpochybňovat tohle dogma, chceme-li kdy s naší společností pokročit a rozvinout kolektivní lidské vědomí.

Link: http://www.zeitgeistmovie.com/