google books knihy citarny
Největší internetový portál rozjel v roce 2004 gigantický projekt, který bude a možná už je obdobou legendární Alexandrijské knihovny. Ovšem ve virtuálním světě.

Google Book Search prezentuje knihy na své speciální „knihovnické stránce“ v souladu s autorskými právy. Údajně. Už se ale ozvalo dost překvapených a nespokojených autorů s kterými se ale Google většinou dohodl na určité finační kompenzaci za reklamu, kterou Google utrží na základě navštěvnosti díky právě jejich jménům a knihám. Jinak u knih, která jsou ještě pod ochranou autorských práv, zpřístupňuje pouze fragmenty svazků. Práva platí po dobu 70 let. V roce 2009 například skončily autorská práva Karla Čapka a je možné s jeho dílem volně nakládat. Knihy jsou tu přístupna ve formátu "pdf" a lze tu jimi listovat stejně jako v knize nebo je stahovat jako soubory do počítače.

Za devět let nascenoval Google přes dvacet milionů svazků.
Ale na druhé straně se už osm let táhne právní spor s americkým „Cechem autorským“, který považuje Google Books za rozsáhlé porušování autorského práva, protože velkou část knih naskenoval bez povolení od držitelů práv nebo proto, že práva byla ukončena.

Google argumentuje tím, že přístupnění k digitálnímu prohledávání je v souladu s přípustným užitím (fair use).
To však má z právního hlediska různý výklad. Teprve na podzim 2013 vynesl soudce Denny Chin rozsudek v new Yourku, ve kterém se píše, že počínání Googlu je přípustné užití fair use. Dále tvrdí, že Google Books nepoškozují trh knih chráněných autorským právem, že zpracování Googlem je „vysoce transformativní“, a přináší „značný společenský prospěch“.
Soudce jednozančně odmítl, že by Google připravoval autory o příjmy; naopak usoudil, že jim dopomáhá nepřímo k příjmům tím, že lidé jejich knihy objeví.

http://books.google.com/