magnesia litera symbol

Jako za bolševika. Samozvaná komise (Soukupová, Hakl, Mandys) vybere do soutěže Magnesia Litera 2015 šest blogů, o kterých pak mohou občané-čtenáři laskavě hlasovat. V demokratické společnosti je tomu ale naopak. Čtenáři si sami vybírají blog a taky o něm hlasují.


Je tedy zřejmé, že je třeba vybrat blogy, které rezonují s myšlením mainstreamu a podivnou filosofií Magnesii Litery. Nebudeme přece riskovat, že se nám tam objeví lidé s jinými názory nebo dokonce takoví, kteří nebudou ani naši kamarádi. Koneckonců i knihy do nominace Magnesie Litery vybírají samozvané komise a určitě to nejsou takové, které mají k lidu blíže.

Směšné mně připadá prohlášení, že "Chtějí tak upozornit na fakt, že próza i poezie žijí paralelní virtuální životy mimo tradiční knižní produkci, kterou Litera sleduje."
Nevím, co Litera sleduje, ale osobně jsem si za ty roky existence Magnesie Litery ničeho nevšiml. Už dlouho ve společnosti rezonuje podezření, že normálním čtenářem pohrdá. Stačí se podívat na výsledky posledních ročníků a na aféry s tím spojené. Více...

Lidé, kteří se o literaturu skutečně zajímají, virtálně něžijí, ale prostě ji dělají, píši, scházejí se bez ohledu na to zda nějaká samozvaná komise něco sleduje či nikoliv. Proto podobné cenzorské pokusy jen ukazují, že Magnesia už od svého počátku přešlapuje na místě a je naprosto odtržena od reality a od čtenářů, podobně jako to bylo v případě neslavného projektu Praha, město literatury.