irsko 2
Irové si naložili k prvnímu lednu 2010 menší dárek. Zákon proti rouhačství. Není to fór, ale realita. K římskokatolické církvi se totiž údajně hlásilo 93 procent téměř 5-miliónové populace Irské republiky. Katolíci si tenkrát prosadili zákon, který jim má pomoci nastolit staré pořádky a minimalizovat výroky ateistů na církevní instituce.
Před pár lety totiž otřásla jejich pozicemi takzvaná Murphyho zpráva, jež po třech letech vyšetřování vylíčila, jak špičky irských katolíků kryly zneužívání stovek dětí, jehož se dopouštěli katoličtí kněží v oblasti Dublinu po několik desítek let.

Aby si už nikdo nemohl dovolit osočovat katolickou církev jen tak, byl reformován zákon z roku 1937, který už tehdy kriminalizoval rouhačství: V novém znění zákona se praví:

„Osoba, která bude usvědčena z rouhání ve formě publikování či vyslovování věcí, jež jsou neomluvitelně hanlivé či urážlivé ve vztahu k otázkám posvátným všem náboženstvím, a tím může vyvolat pobouření v řadách podstatného množství stoupenců této víry, může být pokutována až částkou 25 tisíc euro,“

Jinými slovy i ateista může být rouhačem pokud bude kritzovat pedofilii u katolických kněží nebo omezování osobní svobody a jasné porušovaní lidských práv u žen v muslimském manželství.

Sranda ovšem je, že v roce 2019 jsou v Irsku kostely skoroprázdné.
A to nejen proto, že na stránkách www.atheist.ie bylo zveřejněno 25 citátů nejslavnějších historických osobností, jimž by nyní v Irsku podle nich hrozila pokuta. Jde o výroky Ježíše Krista, Mohameda, papeže Benedikta XVI., spisovatelů Salmana Rushdieho či Marka Twaina, zpěvačky Björk nebo celého týmu herců z Létajícího cirkusu Monty Python. A zavřeli by určitě i Mr. Beana.

Takto nastavené zákony pak znamenají, že věřící mohou urážet nevěřící, aniž by je zákon postihoval, ale naopak ne?
Copak právo je jen na straně náboženských spolků a ateisté jsou něco podřadnějšího?
A tak víra, která je u každého člověka ryze osobní a svobodná volba, se stává znovu státním náboženstvím s celou řadou absurdních zákonů a omezujících nařízení, čehož jsme svědky čím dál častěji.