shakespeare cenzored 600
Podobně jako nacisti v Německu v roce 1933 nebo komunisté za času socialismu se i dnes knihy cenzurují, protože mohou svým obsahem poškodit myšlení studentů. Mnohé knihy jsou vyřazovány pod průhlednou záminkou, že jiné knihy jsou vhodnější pro vzdělávací cíle. A jak to vypadá v Británii v roce 2022?

Vyšetřování v Británii odhalilo 1 081 příkladů spouštěcích varování na kurzech po celém Spojeném království.
Deset institucí – včetně tří z elitní skupiny Russell Group – knihy buď stáhlo nebo je učinilo nepovinnými.
Mezi dotčené texty patří román The Underground Railroad od Colsona Whiteheada za rok 2017, oceněný Pulitzerovou cenou, a klasická hra Augusta Strindberga Slečna Julie.
Díla autorů jako Geoffrey Chaucer, William Shakespeare, Jane Austen, Charlotte Bronte, Charles Dickens a Agatha Christie dostalo varování kvůli „náročnému“ obsahu. ))

Téměř 300 žádostí o zaslání informací, zaslaly The Times 140 britským univerzitám. The Times se dotazoval, zda bylo u nich spuštěn proces na upozornění nebo odstranění textů.
Mluvčí University of Sussex na žádost odpověděla: „Slečna Julie byla dočasně odstraněna z jednoho modulu jarního semestru v tomto akademickém roce kvůli skutečným obavám z hluboké tragédie nedávných sebevražd studentů.
Reakce FOI University of Exeter byla, že studenti literatury 18. a počátku 19. století se mohou rozhodnout nečíst Historii Mary Prince, protože obsahuje „rasismus, otroctví a extrémní násilí“.

Zdroj >>