reynek bohuslav portrait
Se jménem Bohuslava Reynka jsem se seznámila až na jeho výstavě ve Špálově galerii v roce 1969. Tehdy jsem stála poprvé před jeho obrázky v naprostém úžasu, že je někomu dáno malovat něhou a dechem ticha – a měla jsem pocit, že se dívám do hřejivých okýnek domova, kde jsou stále Vánoce. Jak vroucně jsem tehdy zatoužila poznat se s touto vzácnou duší!

flaubert pani bovayrova capek
Dnes není nutno znova dokazovati, že Paní Bovaryová má své ostře význačné místo v nevelkém počtu literárních děl, jež slují provždy chef-ïoeuvry. Pravda, Flaubert a jeho dílo nejsou zdaleka ještě dokončenou kapitolou; ve Francii stále roste kritická literatura flaubertovská, k níž přispívají Gaultier, Rémy de Gourmont a mnozí jiní; lze nepochybně mluviti o jisté flaubertovské kultuře, jež jednou přejde tak jistě jako každá literární kultura.

swift jonathan portrait old
Jonathan Swift se narodil v irském Dublinu, ale jako syn Angličanů, a Irsko považoval po celý život za "hroznou zemi, kde nelze najít štěstí". Proslul upovídaností a… Citujme Ioana Jamese: Dokázal s naléhavou zdvořilostí dominovat jakékoli debatě. Neoblomně věřil, že na něj nikdo nemá a nemůže jej vyvést z rovnováhy ani ranit, a říkalo se, že nikdo nebyl vřelejší v přátelství.

Inspirující myšlenky...

Rozmnožovat se chtějí všechny druhy, ale zatímco každý jiný druh zastaví své množení, když překročí únosnou kapacitu svého ekosystému, Lidé využívají technologie k tomu, aby únosnou kapacitu planety zvýšili pro svůj vlastní druh (a pro několik jiných, které vykořisťují) na ještě vyšší úroveň spotřeby. Jsou dokonce s to odvracet všechny nakažlivé choroby, jež udržují populace ostatních druhů v snesitelném množství.
Gaia Liberation Front