bakova helena psychologie pisma
Helena Baková je autorkou dvou prací o grafologii, ale nejen o ní. Knihy se jmenují Psychologie písma a Portréty historických osobností a věnují se rozborům písma Boženy Němcové a jejího chotě, Karla Hynka Máchy, Alfonse Muchy, Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Josefa Floriana, Jaroslava Vrchlického či Petra Bezruče. Také Gregora Johanna Mendela nebo Huga Haase.

mnacko ladislav smrt engelchen 
Kdybych chtěl někdy napsat román, chtěl bych jej napsat tak, jako Mňačko napsal Smrt si říká Engelchen. Děj knihy se odehrává na Valašsku v závěru druhé světové války, kde působily partyzánské skupiny organizované Rusy a kde se odehrála jedna z dnes již zapomenutých tragédií – vyvraždění a vypálení horské dědiny Ploštiny.

Inspirující myšlenky...

Kchung-c' (Konfucius) byl údajně jeho starším současníkem. Podle tradice se prý Konfucius, když se o tomto mudrci dozvěděl, vypravil do státu Čou, a zeptal se jej: "Co učíš o morálce? Co mi můžeš říci o pěstování dobrého charakteru?" Lao-c' se prý hlasitě rozesmál a řekl: "Jen pokud jsi nemorální, zrodí se v tobě otázky spojené s morálkou. A jen postrádáš-li charakter, začneš o něm přemítat. Charakterní člověk vůbec neví, že je něco jako charakter. Morální člověk neví, co znamená slovo morálka. Nebuď pošetilý! Nic nekultivuj. Prostě buď přirozený. Vzdej se, příteli, své pýchy a svých přání, svých povrchních gest a ctižádostivých plánů." Konfucius se údajně k Lao-c' již nikdy nevrátil...