stroblova kniha biografie rok sem rok tam
Nedávno jsme upozornili na knížku vydanou k 70. výročí vzniku nakladatelství Albatros a je třeba také zmínit, že vyšla knížka vzpomínek Jany Štroblové ROK SEM, ROK TAM, kterou předtím odvyprávěla pro desetidílné rozhlasové OSUDY.

flaubert citova vychova capek
Román, který se zde dostává poprvé do rukou českého čtenáře, je dílo čtyřiadvacetiletého autora o dvacetiletém mládí. K témuž předmětu pod týmž názvem vrací se Gustave Flaubert ještě jednou, po čtvrtstoletí, kdy měl již za sebou životní a uměleckou zkoušku Paní Bovaryové a Salambo.

thoreau walden quotatation
Student, který čte Homéra nebo Aischyla v řečtině, se nemusí obávat, že marní čas něčím výlučným. Hrdinské příběhy, byť vytištěné znaky naší mateřštiny, budou pokleslým dobám vyprávěny vždy mrtvou řečí. A my musíme pracně hledat smysl každého slova a řádky, domýšlet se z vlastní moudrosti, srdnatosti a šlechetnosti, jimiž jsme obdařeni, širšího významu, než jaký připouští obecný úzus.

skvorecky zabrana pokryvac
Budete – li o jedné zvláštnosti naší literatury před r. 89 vyprávět ve Francii, Španělsku, Brexii aj. odměnou vám bude údiv, někdy až nevěřícný. Představte si – jeden autor napsal knihu a jiný autor ho či ji „přikryl“. Tzn. že vyšla pod jeho jménem. A taky mu byl vyplacen honorář, o nějž se pak oba nějak rozdělili.

Inspirující myšlenky...

Vede-li inženýr dráhu, nevede ji přes vrchol hory, nýbrž oklikou po jejím úpatí. Tato oklika není kompromis mezi přímostí tratě a výškou hory, je to prostě velmi přesné počítání se skutečnými fakty. V politice se však nepracuje inženýrsky: udělá se projekt a čeká se, s jakými překážkami se setká, a teprve potom se handluje o nějakou tu okliku. Řeší-li se všechno kompromisem, znamená to, že nejsou předem váženy okolnosti, s nimiž bude nutno dále prakticky počítat. Tomu se ovšem říká fušerská práce.
Karel Čapek