denemarkova portret swallow
Úspěšná divadelní hra Spací vady Radky Denemarkové byla poprvé představena v divadle Na zábradlí v roce 2010. Od té doby sklízí uznání diváků, které oslovila hra o ženách v proměnách 20. století, o potřebě snášenlivosti, o (ne) schopnosti žít v těsné blízkosti jiného živého těla, o závislosti a nezávislosti.


Hlavními postavami, s nimiž si po smrti nikdo a nic neví rady, a proto uvízly v mezipatře, jsou velké postavy světové literatury Sylvia Plathová, Virginie Woolfová a Ivana, zvaná Madam T. V životě psaly, teď z listů svých knich vaří a čekají, až nějaký hlas zavolá jejich jméno, až někomu živému budou skutečně chybět.
Autorka nechává své hrdinky se do sebe nekompromisně strefovat. S otevřeností, palčivostí, ale i s odzbrojujícím humorem je nutí rekapitulovat svoje životy.

Radka Denemarková o své hře řekla:
„Tématem mé hry Spací vady jsou otázky, co to znamená narodit se v kůži ženy, co to znamená být spisovatelkou a jak se vyrovnat se ztrátou blízkých lidí. Hru jsem psala o sobě, vše se odehrává v groteskní nadsázce.“

Osoby a obsazení
Magdaléna Sidonová - Sylvie, Lékař, Hospodyně
Marie Spurná - Virginie, manžel básník, manžel stařec
Jana Hubinská - Ivana, zvaná madam T.

Dramaturgie - Ivana Slámová | Scéna - Petr Kunc | Kostýmy - Kateřina Štefková | Režie - Slobodanka Radun