skala frantisek st
František Skála st. (1923 - 2011) byl přední český ilustrátor, keramik. Spolupracoval s animovaným filmem, s architekty. Absolvoval v roce 1949 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u prof. J. Nováka a E. Filly. Do roku 1963 pracoval v různých výtvarných redakcích např. Mladé fronty, Dikobrazu a potom jako samostatný výtvarník. Patří k legendární výtvarné redakci SNDK později Albatrosu.
.

Ocenění:
V roce 1974 získal na festivalu filmů v Irském Corku cenu za film Parohy.

Profil Františka Skály >>


skala frantisek st grafika

skala franmtisek grafika 2

skalast400 1

kouzelna fajka450


Myšlenky z knih

Podíváme-li se kdekoli do historie veřejného školství a povinné školní docházky, najdeme u kořene ani ne tak mylný altruismus, jako spíše vědomou snahu vytvořit z lidí takovou masu, jakou si přály politické elity. Tvrdohlavé menšiny měly být donuceny splynout s většinovou masou. Všem občanům měly být neustále vštěpovány občanské povinnosti, které vždy zahrnovaly poslušnost státnímu aparátu. Ovšem, jestliže má být masa obyvatelstva vzdělávána ve státních školách, jak by se mohly státní školy nestat mocným nástrojem pro hlásání poslušnosti státním autoritám?
Murray N. Rothbard