prachaticka alenka
Markéta Prachatická: Alenka v říši za zrcadlem

Lewis Carroll nebyl jen spisovatel, ale především matematik a velmi slušný fotograf. Fotil hlavně děti a možná díky tomu napsal jedny z nejpodivuhodnějších knih pro děti o Alence a jejím dobrodružstvím za zrcadlem.


Byl také autorem několika matematických knih, ale jedině Euklidés a jeho moderní rivalové“ z roku 1879 je z historického hlediska zajímavá.

Známým se stal ale jen díky knihám pro děti ve kterých zúrodnil jednu ze svých velkých zálib, logiku a vymýšlení slovních hříček.
Alenka v říši divů (Alice's adventures in wonderland, 1865)
Alenka za zrcadlem (Through the looking glass, 1872)
Dále napsal alegorickou báseň The Hunting of the Snark (Lovení Snárka) (1876) knihu Sylvie and Bruno (1889).

Zde jsou nejzajímavější ilustrace z jeho Alenky.

Inspirující myšlenky...

Má-li existovat don Juan, musí na světě existovat pokrytectví. Ve starověku by byl don Juan jakýmsi výsledkem bez příčiny; tehdy bylo náboženství slavností, pobízelo lidi k rozkoším; jak by bylo mohlo hanobit lidi, kteří si z jisté rozkoše dělali smysl svého života? Jedině státní správa mluvila o zdrženlivosti; zakazovala věci, které mohly škodit vlasti, to jest zájmům uznávaným obecně, nikoli to, co může škodit jednotlivci, když jedná. Každý muž, měl-li zálibu v ženách a mnoho peněz, mohl být v Athénách donem Juanem, proti tomu nikdo nic nenamítal; nikdo nehlásal, že život na této zemi je slzavé údolí a že trpět je záslužné.
Stendhal, Italské kroniky