brukner josef portrat macner

V minulých dnech (leden, 2015) zemřel v necelých třiaosmdesáti letech básník Josef Brukner. Tedy nejen básník, ale i dramaturg, literární redaktor, varhaník i správce kostela, pedagog, překladatel i šéfredaktor dětského časopisu. Jeho jméno se objevuje v dlouhé řadě knih, učebnic a výborů poezie.

Kromě literatury detailně znal i svět hudby a divadla.
Zejména však Bruknerův vztah k výtvarnému umění byl mimořádně hluboký, vizuální vjemy  pro něj znamenaly nepomíjející inspiraci. Jistě není náhodné množství textů, doprovázejících ilustrační cykly Josefa Lady, Ondřeje Sekory nebo Zdeňka Milera.

Výjimečné místo v bibliografii Josefa Bruknera zaujímá kniha Obrazárna
 – do poezie transponované paralely obrazů a kreseb různých epoch i žánrů. Ve své době projekt naprosto unikátní a dodnes nadčasový.

Nezapomenutelnými tituly jsou také kromě mnoha jiných rozsáhlé básnické výbory Klíč od království a Ostrov, kde rostou housle.

Znal jsem Pepíčka Bruknera spoustu let z dob, kdy na setkáních v dětských časopisech bylo možné potkat Jiřího Kalouska, Olgu Čechovou, Františka Nepila, Jiřího Kahouna, Květu Pacovskou nebo Jiřího Žáčka. Na půdě Mateřídoušky jsem se s Pepíčkem sešel i v polistopadové době, on jako šéfredaktor a já v roli výtvarného redaktora a grafického úpravce v novém formátu i pojetí tohoto časopisu. Myslím, že nejenom pro redakci, ale i široký okruh spolupracovníků byl Pepíček úžasný člověk a kamarád.

Photography Michal Mecner


Myšlenky z knih

Připraví vás škola na vstup do světa práce? Pokud máte v plánu drhnout podlahu nebo montovat plastové hračky celý svůj život, pak ano. Škola vám zlomí ducha, abyste později nebojovali, když se vám v dospělosti neděje nic nádherného. Když na to přijde, škola vás připraví na přijetí jakékoliv práce, kterou nemáte rádi, ať už to je doktor nebo sekretářka. Škola vás však nenaučí, jak najít své vlastní sny a jak je uskutečnit.
Grace Llewelyn