klima ivan

Ivan Klíma je autorem širokého záběru - je povídkářem, romanopiscem, dramatikem, scenáristou, esejistou, editorem a také autorem báječných knížek pro děti. I když jeho tvorba pro děti vznikala převážně na přelomu šedesátých a sedmdesátých let, vstupuje do četby mládeže  rozsáhlá  povídková tvorba ze souborů Má veselá jitra (Toronto, 1979, 1990), Moje první lásky (Toronto 1985, 1990), Moje zlatá řemesla (1990)  aj.


Objevují se v ní prožitky z terezínského ghetta a autobiografické motivy ze života v normalizačním Československu, kdy střídal různá zaměstnání. V šedesátých letech minulého století pracoval jako  redaktor Československého spisovatele (edice Život kolem nás), Literárních novin, později Literárních listů a Listů, většinu života prožívá jako spisovatel z povolání. V sedmdesátých a osmdesátých letech  vydával svá díla v samizdatu (edice Petlice)  a exilu.

V letech 1990-1993 byl předsedou českého PEN-klubu. Klíma patří k autorům, jejichž nedílnou součástí je angažovaná publicistika (soubor Už se blíží meče, 1990). Uspořádal antologii Uzel pohádek (Mnichov 1978, 1991) autorů, kteří tak alespoň publikovali „pohádku“.

V pohádkovém souboru Kokrhací hodiny a jiné příběhy z Vlašských Klobúk a jiných Tramtárií(1965) a zejména v novele Markétin zvěřinec  (německy 1978, česky 1990) ostatně  jako v celé Klímově tvorbě výrazně zaznívá humanistický postoj k otázkám světa a důraz na odpovědnost v mezilidských vztazích. 

Markétin zvěřinec je z roku 1971 a i v současnosti je hodnocen jako jedna z výrazných uměleckých novel české prózy pro mládež.
Klíma v příběhu dívky, snící o svém otci, vsadil na vnitřní prožitky jedenáctileté hrdinky. Její cesta za koněm, který představuje zhmotněnou vzpomínku na otce, je cestou za novou zkušeností a setkáními. Markéta postupně opouští svůj sen a v setkání s „medvědem“ (titul odkazuje na pojmenovávání nových matčiných nápadníků zvířecími jmény) zažívá hluboký lidský zájem, v próze se objevuje několik  významově bohatých epizod – jako např. ve vyprávění medvěda- přítele  o zabitém koni z lidské nenávisti nebo ve scénách z venkovské pouti.

Možná, že ještě rozšíří Ivan Klíma českou prózu pro děti a mládež o nový titul, přejme mu (a nejen proto) ještě mnoho plodných let.

Inspirující myšlenky...

Žádná kultura ještě nerozřešila dilema, kterému musí čelit s rozvojem vědomé mysli: jak žít mravně a soucitně, když jsme si plně vědomi krve a hrůzy, které doprovázejí život, když nacházíme temná místa nejen ve svém společenství, ale také sami v sobě. Jestliže existuje chvíle, kdy se člověk stává vskutku dospělým, musí to být tehdy, když uchopí tuto ironii v celém rozsahu a přijme odpovědnost za život plný paradoxů, který je mu dán. Člověk musí žít ve víru rozporů, protože kdyby najednou všechny protimluvy přestaly existovat, život sám by se zhroutil. Odpovědi na některé velmi naléhavé otázky jednoduše neexistují. Musíte si je prostě prožít a dát svému životu takový směr, abyste mířili ke světlu.
Barry Lopez / Arctic Dreams / Arktické sny