castaneda uceni dona juana knihy

Carlos Castaneda je po celém světě známý autor knižních bestsellerů o tzv. toltécké magii, například Učení dona Juana, Příběhy síly, Cesta do Ixtlanu a jinými.  Někteří jeho čtenáři jsou přesvědčeni, že jeho učení je katalyzátorem pronikání metafyziky do mainstreamového povědomí společnosti. Do jisté míry je to i pravda. Jeho knih se prodalo víc jak 10 miliónů.
Knihy Castanedy jsou vzrušující, tajemné, magické, napsané zručným spisovatelem. Otevírají lidem oči v tom, že život musí mít hlubší význam, než jsme schopni vnímat našimi smysly na základě našich zkušeností. Není proto důležité do jaké míry jsou jeho příběhy pravdivé, ale jaké brány nám v našem životě otevírají.

"Všechny cesty se podobají. Nevedou nikam."
Carlos Castaneda

KNIHY CARLOSE CASTANEDY V ČEŠTINĚ:

Učení dona Juana

Carlos Castaneda : The Teachings of Don Juan: A Yaqui Way of Knowledge,1968. (Summer 1960 to October 1965.)
Vydavatelství: Volvox Globator, 1997, překlad: Miroslav Krůta, stran 221
První kniha "fenoménu Castaneda", která se rázem stala kultovní knihou své generace a mezi filosofickými bestsellery světa přes 30 let. Tato jedinečná zpráva o setkání s jakijským čarodějem donem Juanem nás zavádí do světů, v nichž platí jiné časoprostorové zákony, ale které jsou stejně skutečné jako ten, na nějž jsme zvyklí.

Oddělená skutečnost
Carlos Castaneda : A Separate Reality: Further Conversations with Don Juan, 1971. (April 1968 to October 1970.)
Vydavatelství: Volvox Globator, 1. vydání 1993, dotisk 1996, 2. vydání 2003, překlad: Lily Sekytová, stran 222
Castaneda překonal hrůzu ze světa čarodějů a vrátil se k donu Juanovi. Učení s donem Juanem je náročné, nebezpečné a občas i veselé. Castanedovi se sice nedaří proniknout do skutečnosti, z níž bojovníci čerpají sílu. Ale námaha nebyla marná, protože na této cestě dostává i takzvaný obyčejný svět zcela nové, netušené dimenze.

Cesta do Ixtlanu
Carlos Castaneda : Journey to Ixtlan: The Lessons of Don Juan, 1972. (Summer 1960 to May 1971.)
Vydavatelství: Volvox Globator, 1996, stran 224
Třetí část dnes již klasického Castanedova svědectví o soudobém čarodějnictví v Mexiku. Pod vedením dona Juana a dona Genara se Castaneda již desátý rok učí dívat tak, aby "viděl". Učí se "zastavit svět" kolem sebe - prolomit ono všeobecné skálopevné přesvědčení, že to, co vnímáme, skutečně je, protože cesta bojovníka vede trhlinou v této jistotě.

Příběhy síly
Carlos Castaneda : Tales of Power, 1974. (Autumn 1971 to the 'Final Meeting' with don Juan Matus in 1973.)
Vydavatelství: Volvox Globator, 1996, stran 300
Také v této knize zasvěcuje dnes již legendární don Juan Castanedu do světa čarodějů. Hledá způsob, jak ho postrčit, aby se stal "bojovníkem", aby "poznal a získal sílu". Toto strhující líčení vrcholí zcela mimořádnou iniciací, setkáním s nicotnostmi a silami, o nichž v běžném životě většinou nemáme ani potuchy.

Druhý kruh síly
Carlos Castaneda : The Second Ring of Power, 1977. (Meeting his fellow apprentices after the 'Final Meeting'.)
Vydavatelství: Volvox Globator, stran 248
Zatímco až dosud se Castaneda pouštěl do světa čarodějů pod ochranou dona Juana, stal se nyní plnoprávným čarodějem, a proto musí obstát sám a osvědčit platnost don Juanova učení i za velmi dramatických okolností. Jako bojovník ví, že je světelná bytost vybavená druhým kruhem síly - druhou pozorností, která mu dává rychlost potřebnou ke vstupu do jiných dimenzí.

Dar orla
Carlos Castaneda : The Eagle's Gift, 1981. (Continuing with his fellow apprentices; and then alone with La Gorda.)
Vydavatelství: Volvox Globator, stran 254
Hlavním tématem další Castanedovy knihy je nepopsatelná síla, která je zdrojem všeho živého. "Bojovníci na stezce poznání" ji metaforicky nazývají Orlem. Orel je to, co všem živým bytostem dává vědomí, které jim ve chvíli smrti opět bere. Avšak dává jim také dar: možnost hledat otevření ke svobodě. Pokud využijí této šance a dokáží projít do tzv. třetí pozornosti, neboli absolutního vědomí, mohou neuposlechnout volání smrti.

Vnitřní oheň
Carlos Castaneda : The Fire From Within, 1984. (Don Juan's 'Second Attention' teachings through to the 'Final Meeting' in 1973.)
Vydavatelství: Volvox Globator, 1998, překlad: Lily Sekytová-Císařovská, stran 237
Kniha o umění uvědomovat si, o mistrovství vědomí. Opět se setkáváme s donem Juanem a donem Genarem, kteří Castanedu zasvěcují do moderní podoby prastaré tradice toltéckých zřeců. Je to střízlivý popis sil, ovládajících svět lidí i vesmír, jejichž poznání bojovníkovi umožňuje stát se mistrem vědomí, stopařství a záměru, a tedy být absolutně svobodný. Jedině svobodný bojovník totiž může odolat smrti, protože si sám volí okamžik a způsob svého odchodu. V tu chvíli pak vzplane vnitřním ohněm a zmizí z tváře této země, jako kdyby nikdy neexistoval.

Síla ticha
Carlos Castaneda : The Power of Silence: Further Lessons of Don Juan, 1987. (The 'Abstract Cores' of don Juan's lessons.)
Vydavatelství: Volvox Globator, 1998, překlad: Lily Sekytová-Císařovská, stran 216
Don Juan vypráví příběhy o čarodějích minulosti, aby Castanedovi objasnil abstraktní jádro svého učení. Tyto příběhy nemají nic racionálně vysvětlovat. Jejich cílem je otevřít Castanedovu mysl vůči tomu, čemu toltécká tradice říká duch. Vyprávějí o tom, jak se duch projevuje, jak se ozývá, jaké jsou jeho úskoky a co znamená, když na čaroděje sestoupí. Příběhy jsou podobenstvím o tom, jak se čarodějové bezchybně vztahují k onomu základnímu principu, o němž se dá především mlčet.

Umění snít
Carlos Castaneda : The Art of Dreaming, 1993. (Review of don Juan's lessons in dreaming.)
Vydavatelství: Volvox Globator, 1998, stran 232
Don Juan kdysi nazval snění čarodějů "bránou k nekonečnu", která snivci otevírá jiné skutečnosti. Toto snění neznamená něco si přát a snít o tom, nejde o obyčejné sny. Castanedovi trvalo patnáct let, než prolomil hranici druhé pozornosti a poznal kontinuitu don Juanova učení, kterou mu zastíralo neustálé přecházení z jedné pozornosti do druhé.
"Umění snít" odkrývá tento nový vhled do světa čarodějů a popisuje první čtyři brány, jimiž snivec na své pouti prochází za hranice tohoto světa.

Magické pohyby
Carlos Castaneda : Magical Passes: The Practical Wisdom of the Shamans of Ancient Mexico, 1998. (Body movements for breaking the barriers of normal perception.)
Vydavatelství: Volvox Globator, stran 240
Pro východní cesty k integraci osobnosti jsou charakteristické složité a tradiční systémy fyzických cvičení, jimiž jsou mentální techniky povinně doplňovány. Z knih Carlose Castanedy se zdálo, že šamanská stezka Toltéků podobná cvičení buď nezná, nebo že je autor úmyslně zamlčuje. Předložená kniha, která zveřejňuje komplikovaný a promyšlený systém tělesných cviků, tento pohled zásadně mění.

Kolo času
Carlos Castaneda : The Wheel of Time: Shamans of Ancient Mexico, Their Thoughts About Life, Death and the Universe, 1998. (Selected quotations from the first eight books.)
Vydavatelství: Volvox Globator, stran 262
Řada knih, ve kterých Carlos Castaneda popisoval své zážitky učně staré šamanské školy dona Juana Matuse, postupně zachycovala jeho rostoucí vhled do celé situace. V knize Kolo času se Carlos Castaneda ke všem svým dřívějším knihám vrací chronologicky uspořádanými citacemi, které ovšem tentokrát sjednocuje komentářem odhalujícím vnitřní jednotu zdánlivě nesouvisejících jednotlivostí.

Aktivní tvář nekonečna
Carlos Castaneda : The Active Side of Infinity, 1999. (Memorable events of his life.)
Vydavatelství: Volvox Globator, 2003, stran 228
Patrně poslední kniha o podivuhodném světě šamanů, ve které se Carlos Castaneda vyrovnává s během svého vlastního života. Zatímco v knize Kolo času shrnul to, co jako červená nit propojovalo všechny proslovy jeho indiánského učitele, v knize Aktivní tvář nekonečna se vrací sám k sobě. Popisuje v ní nejdůležitější události svého života a jejich dopad na své putování na cestě poznání. Jde patrně o nejosobnější ze všech Castanedových knih.

Čtenáři nekonečna
Carlos Castaneda
Vydavatelství: Dobra, 2004, stran 162
Souhrn dosud nepublikovaných méně rozsáhlých textů význačného šamanisty.

Více o kníhách Carlose Castanedy >>>