brukner-josef

Velkému popularizátorovi Josefa Lady, poezie nejen pro děti, editorovi a novátorovi by bylo 85 let. (2017) Josef Brukner (15. února 1932 – 14. ledna 2015) svými texty nebo verši doprovodil i některé obrázky Ondřeje Sekory, Zdeňka Milera aj. Společně s Radkem Pilařem a Jiřím Pilkou vytvořil videokompozici Musica Picta.

Spolu s Pavlem Šrutem sestavili slavný výbor poezie s ojedinělým výtvarným doprovodem Ostrov, kde rostou housle, který získal mnoho cen např. i zahranční Premio Grafico di Bologna.

Jeho knihy Obrazárna, Malování zvířat nebo Klíč od království budou také vždy ozdobou každé knihovny.

Spolu s Jiřím Filipem je autorem Poetického slovníku z roku 1997, který je upravenou a modernizovanou verzí Většího poetického slovníku z roku 1968. Na rozdíl od většiny kompendií a encyklopedií poetiky je vybaven citacemi a příklady, a tak tvoří antologii poezie.

Písecký rodák byl původně filmový dramaturg a scénárista, byl šéfredaktorem v Mateřídoušce, také krátce redaktorem SNDK, ale v nedobrovolné odluce i třeba varhaníkem či správcem kostela. Byl oceněn v roce 2012 Zlatou stuhou za přínos dětské literatuře, ale především to byl slušný a milý člověk.

poeticky-slovnik-brukner-filip


Myšlenky z knih

Podíváme-li se kdekoli do historie veřejného školství a povinné školní docházky, najdeme u kořene ani ne tak mylný altruismus, jako spíše vědomou snahu vytvořit z lidí takovou masu, jakou si přály politické elity. Tvrdohlavé menšiny měly být donuceny splynout s většinovou masou. Všem občanům měly být neustále vštěpovány občanské povinnosti, které vždy zahrnovaly poslušnost státnímu aparátu. Ovšem, jestliže má být masa obyvatelstva vzdělávána ve státních školách, jak by se mohly státní školy nestat mocným nástrojem pro hlásání poslušnosti státním autoritám?
Murray N. Rothbard