gebhartova sykorova o nove slepicce

Spisovatelka Vladimíra Gebhartová svou novou knížkou způsobí mnoho radosti malým dětem, když jim převyprávěla známou pohádku z našeho dětství ve zcela nové podobě. Říká o ni zejména rodičům: „Posaďte si dítě na klín nebo těsně vedle sebe, abyste mohli spolu prohlížet, číst a povídat.


Na  lednové členské schůzi Klubu novinářů seniorů  v Praze obdržela naše kolegyně PhDr.Vladimíra Gebhartová „kouzelnou obálku“  k svému životnímu jubileu (* 4. 1. 1931),  ale zároveň  si nadělila nádherně vybavenou  a sličnou knížku „Nová pohádka o slepičce a kohoutkovi“ (46 stran, všechny bohatě ilustrované Evou Sýkorovou-Pekárkovou, vydalo nakladatelství Axióma, Praha).

Spisovatelka
Vladimíra Gebhartová
Můžeme si u jejího jména na tomto portále přečíst, že vystudovala knihovnictví, češtinu a literární vědu na Univerzitě Karlově, že se zabývá  kritikou a historií literatury pro děti od studentských let. Učila na malotřídce, na filosofické fakultě, i na fakultě pedagogické, kde působí externě dodnes.
Od roku 1973 do roku 1986 řídila  časopis pro děti Sluníčko. Sestavila několik čítanek pro základní i zvláštní a speciální školy, uspořádala výbor z české poezie pro děti od obrození po dnešek Voňavá jablíčka, výbor z díla Mileny Lukešové Aby oslíci měli kde spát, výbor z díla Václava Čtvrtka Pohádkový rok.

Vydala učebnici Literatura pro děti, je spoluautorkou  úspěšné a reeditované knihy Rok v Mateřské škole, opakovaně se vydávají její Říkadla a hry pro nejmenší.Dále je to  literární atlas Tvůrci dětské knihy, je spoluautorkou prvního českého kurikula Rok v mateřské škole. Publikovala v novinách a časopisech: Kultura, Tvorba, Zlatý máj, Literární měsíčník, Sluníčko, Mateřídouška, Mladá fronta, Vlasta, Ladění. Zejména ten o  dětské literatuře na našem mediálním  trhu citelně chybí:  nezapomenutelný Zlatý máj  - tribuna  autorů našich i světových – něco podobného tu dodnes nemáme.

Také svou novou knížkou způsobí mnoho radosti malým dětem, když jim převypráví známou pohádku z našeho dětství ve zcela nové podobě.
Říká o ni zejména rodičům: „Posaďte si dítě na klín nebo těsně vedle sebe, abyste mohli spolu prohlížet, číst a povídat. Podlehněte kouzlu pohádkových příhod našich domácích i lesních zvířat, které se odehrávají v českém prostředí. S vyrobenými loutkami (v knížce jsou k vystřižení) můžete příhody proměnit ve scénky.“  

Jde o 36 příběhů, jeden hezčí druhého, krátkých, snadno zapamatovatelných, v nichž je roztomilá  přímá řeč  slepičky a kohoutka, kteří se na svých cestách po celý rok potkávají další a další zvířátka nebo ptáky. Dětskou fantazii probouzí navíc dvě stránky ilustrovaných hádanek.

U této knížky si můžeme znovu a znovu  uvědomit, jak je významná symbióza  textu pohádky s jejím ilustračním doprovodem.
Pro vnímavé děti  jsou všechna vyobrazení  Evy Sýkorové- Pekárkové zcela svébytná, mají lehce komiksový nádech, zaplňují vždy celé stránky půvabné knihy. Ilustrátorka tu děkuje milému kohoutkovi za inspiraci. A hned u toho poděkování je milá kresbička slepičky s otázkou: „ A co já?“ a pod tím okamžitá replika autorky: „Přej a bude ti přáno, slepičko, copak nevidíš, že jsi v nadpisu na prvním místě?“ Vtipně s humorem je pojata celá knížka, kterou si malé děti a jejich rodiče určitě rychle zamilují. To bychom naší autorce přáli k jejím narozeninám: abychom my starší podarovávali svá vnoučata a pravnoučata nejen u štědrovečerního stromečku, ale po celý rok, aby dětské knížky dlouho nezahálely v knihkupeckých regálech.

A ještě o naší autorce Vladimíře Gebhartové dodejme, že je činorodá ve svém požehnaném věku a že právě z její iniciativy se bude konat také u příležitosti 100. výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka  (1911 – 1976) v Jičíně ve dnech 7. – 8. dubna 2011 jako prolog  celostátní přehlídka zajímavých a originálních knihovnických besed o tomto autorovi -   mezinárodní konference o něm a jeho díle se chystá na dny 20. -  22. října 2011.                                                                         

Nová pohádka o slepičce a kohoutkovi / Vladimíra Gebhartová / Ilustrace: Eva Sýkorová-Pekárková
Grafická úprava: Ivana Kocmanová /


sykorova_pekarkova


Myšlenky z knih

Po dlouhém životě a třiceti letech v zákopech veřejného školství jsem došel k závěru, že genialita je na každém rohu. Potlačujeme svoji genialitu jen proto, že jsme ještě nepřišli na to, jak řídit populaci vzdělaných mužů a žen. Řešení je podle mě jednoduché a překrásné. Nechme je řídit sami sebe.
John Taylor Gatto