lindgren deti z bullerbynu

Znáte kouzelnou knihu Děti z Bullerbynu? Autorkou je švédská spisovatelka Astrid Lindgren (14.11. 1907 – 28.1. 2002). Je z těch několika málo knih, které si v životě přečtete několikrát. Jednou jako děti a pak jako dospělí. Protože je to knížka nadčasová. Já například dodnes nevím, jak to Lassy myslel s tím kopcem, který se vždycky natočí tak, aby se z něho šlo dolů.

Je to kniha skvělého vyprávění o dětech, o jejich drobných radostech i starostech. A hlavně o  tom, čím jednou budou a co udělají až budou úplně dospělí.

Příběh Olleho, Lasseho, Bosseho, Lisy, Anny a Britty je popsán v průběhu jednoho roku, během kterého poznáte všechno, co se stane v malém Bullerbynu. Hlavně se však dozvíte, jak je v životě důležité přátelství, láska k rodičům, že ne všechno se dá schovat před holkama nebo co je to Pontus. Což pro děti jsou veledůležité věci a dle mého, by měly být důležité i pro dospěláky.

A proč je ta knížka nadčasová?
Vypráví o věčně trvajícím dětském světě poznávání a fantazie. Dvou nejdůležitějších věcech, které nás učí být skutečnými lidmi.

"Bullerbyn je tak vysoko, že když jdeme do Storbynu, kam chodíme do školy a kde je taky obchod, jdeme celou dobu z kopce. Když ale jdeme zase domů, je to samozejmě do kopce. Lasse říká, že až bude velký a bude sakumprásk inžinýrem, že pak vynalezne kopec, který se dá otáčet, takže se po něm vždycky půjde jen dolů."

Astrid Lindgren se uměla dívat dětskýma očima na svět, který je sice na první pohled stále stejný a všední, ale ve kterém je skryto plno tajemství a neuvěřitelných věcí a událostí, které je nutno objevovat. Ovšem pokud zapojíme fantazii a umíme se dívat s otevřenýma očima.
 
Víc o této knížce není opravdu třeba psát. Takové knihy je třeba číst a číst ! Dokud budeme žít.

Astrid Lindgren (*14. 11. 1907 - †28. 1. 2002)
Její knížky si získaly oblibu dětských čtenářů téměř na celém světě. Byly přeloženy do 40 jazyků a autorka za ně dostala četná ocenění ve Švédsku i v zahraničí. Je tedy docela přirozené, že A. Lindgren se stala jako jedna z prvních nositelkou Ceny H.Ch. Andersena - ocenění za její celoživotní dílo.

I na letním táboře můžete takovou knížku číst nebo si dokonce některé scénky zahrát. Viz video...

Inspirující myšlenky...

Zkušenost mě přesvědčila, že zdrojem obdivu a úcty k největším spisovatelům bývá, a to i u lidí, kteří je čtou a píší o nich, jen slepě přijímaný vžitý názor; nevyslovují vlastní soud a nerozpoznali jejich přednosti sami. Víš přece, že nejen ve stoletích špatného a zkaženého úsudku, ale i v dobách zdravé literární střízlivosti většina čtenářů raději obdivuje nápadné a zjevné krásy než krásy jemné a skryté, spíše vzlet než věrohodnost, častěji vnějškovost než podstatu a obvykle spíše průměrnost než nadprůměrnost.
Giacomo Leopardi (1798 − 1837), Parini čili o slávě