macha-maj-cela-basen
Kompletní Máj. Básnický romantický horor Karla Hynka Máchy s ilustracemi předních českých umělců. Cyril Bouda, Jan Zrzavý, Toyen, Mikoláš Aleš, Vladimír Tesař, Karel Svolinský, Jan Konůpek, Karel Štěch

 vrastil szopar tit

Česká dobrodružná ilustrace nemá tři, ale nejméně čtyři krále. Zdeňka Buriana, Bohumila Konečného, Gustava Kruma a... Jaromíra Vraštila. Prvně jmenovaná trojka se monografií už dočkala. Burian dokonce víckrát. Na Vraštila však došlo až díky stejnojmenné publikaci (232 stran) Vladimíra Prokopa, který už dal dohromady právě četné práce o Burianovi i jednu stejně průkopnickou o Krumovi.

gobelin ceskoslovensky len
České tapiserie měly ve světě zvuk. Dnes ale tradiční umění zaniká. Existují pouze dvě dílny: Moravská gobelínová manufaktura ve Valašském Meziříčí a Ateliéry tapisérií založené Marií Teinitzerovou v Jindřichově Hradci (od roku 1910), dnes prezentovány v Domě gobelinů.

babicka spala
Když roku 1923 dokončil Václav Špála  (1885–1946) ilustrace k Babičce Boženy Němcové, vyvolal neuvěřitelný odpor. Všichni literární kritikové, mnoho knihkupců a široké čtenářstvo bylo pobouřeno tím, jak bylo národní dílo zohyzdněno.