kolibal stanislav portret

Monografická kniha "Kresby ke knihám / 1947 – 1994" od Stanislava Kolíbala  (11. 12 1925 v Orlové) se věnuje výhradně kresbám ke knihám, i když je znám spíše jako světově proslulý sochař.


Jeho vztah k umění, zvláště pak i literatuře se formoval již od mládí. Již v roce 1947 mu prestižní pražský nakladatel Václav Pour zadal ilustrace k čínské povídce Kožený střevíc. Později ilustroval knihy Petra Bezruče, Jiřího Ortena, Antona Pavloviče Čechova, Jaroslava Kratochvíla, Ladislava Fukse, Romaina Rollanda, Karla Čapka, Jamese Joyce, Antonína Sovy, Ivana Vyskočila, Rainera Marii Rilkeho, Maxima Gorkého, Alexandra Solženicyna a dalších.

kolibal strom pohadek 1958
Stanislav Kolíbal: Ilustrace ke knize Strom pohádek (1958)

Sám vzpomíná :

„Půlstoletí, ve kterém vznikaly mé ilustrace, mělo svá různá období. Byla tam období politického uvolňování, stejně jako období omezování, vedoucího až k osobním zákazům. Neilustroval jsem tedy knihy průběžně, ale podle možností. Někdy i s dlouholetými přestávkami. Od vydání povídek Karla Čapka či novely Romaina Rollanda uplynulo k vydání Dubliňanů dvacet let. Během tohoto přerušení se odvážili někteří redaktoři zadat mi ilustrace k Pohádkám pro obě uši (1978) nebo Španělským pohádkám (1984). Avšak dlouhodobé přestávky měly i své pozitivní stránky. Získával jsem tím přirozený odstup od předchozí realizace, a tím tu vznikal volný prostor pro hledání nového, jiného, někdy zcela odlišného řešení, které si vyžadoval nový titul. Jsem totiž přesvědčen, že každý text vyžaduje od výtvarného umělce takové řešení, jež se co nejvíce přibližuje charakteru textu.“


Kresby ke knihám / 1947 – 1994 / Stanislav Kolíbal
Arbor vitae: Monografie, 2009 / Počet stran: 120 / Počet ilustrací: 300

Velmi kvalitní monografické knihy o umění vydáva Arbor vitae
http://www.arborvitae.eu

 kolibal strom2