ferda mravenec beruska pytlik
Ferda se poprvé svým čtenářům představil 22. června 1927 v Pestrém týdnu. Ale Ondřej Sekora (25. 9. 1899 – 4. 7. 1967) ho prakticky vymyslel už v Paříži, kde po jeden rok působil jako redaktor Lidových novin, aby pravidelně dodával denní zprávy, karikatury sportovců, kreslené osmiobrázkové cykly, obrázkové seriály pro nedělní přílohu a také příspěvky pro Dětský koutek.


PRVNÍ DÍL SE JMENOVAL PŘÍHODY OPILÉHO MRAVENCE.
Jednalo se o příběh perokresbový, rozvržený do osmi políček, plus legenda. Vznikla z toho první série, kde se objevují i první známé postavičky.

Další předválečné série
Později následoval další série jako Ferda Mravenec a syn, Ferda Mravenec v cizích službách a za mnichovské krize také Ferda bude vojákem, Ferda kope zákopy nebo Ferda klame nepřítele. Je zajímavé, že původní komiks byl koncipován pro dospělé a líčit osud věčně pronásledovaného chudáka, jenž se potýká s úklady života. Ale nakonec vše opět skončilo u dětí, tak jako u Sekory později vždy.

sekora 4   sekora 2

Nakladatel Hokr později přemluvil Sekoru ke knižnímu vydání,
ale to už byly příběhy laděné pro dětské oči, i když plně zachycovaly realitu hmyziho života. Hokr tenkrát zahajoval edici Knížky kouzelného zrcadla, určenou začínajícím čtenářům, jimž byla přizpůsobena i velikost písma. Ferda Mravenec vyšel k Vánocům 1936. Postupně vznikla známá trilogie, kterou pak po letech, v roce 2011 v původní podobě vydala ve staronovém kabátě Euromedia.
Zvláště zajímavý je ale ještě jeden knížní počin. Ferdův slabikář (1939), kde se Ferda stal průvodcem dětí ve světě písma a humornou formou tak dětem otevírá brány ke knihám.

Poslední předválečný kreslený seriál se v Lidových novinách objevil v roce 1941, kdy Sekora Lidovky opouští z politických důvodů. Jeho žena byla židovka. Pak přišel zákaz publikování a posléze byl deportován do pracovních táborů Kleinstein a Osterode.

sekora 3   sekora 1

Ale po válce Sekora znovu píše a kreslí.
Po roce 1948 se Ferda jevil jako skautský a chvíli vůbec nevycházel. Jako přesvědčený komunista Sekora cítil potřebu svého Ferdu mravence angažovat, a tak vznikají nové seriály, tzv. dětské agitky. Ferda Mravenec buduje v pětiletce, a vůbec mu to na kráse a kreativitě neubralo. Jen někteří dnešní kritici toto období jeho života záměrně vypouštějí a snaží se změnit historii, protože nechápou, co se v té době skutečně dělo.

Ferda Mravenec byl pro české děti jedním z prvních opravdových, dětsky smýšlejících hrdinů. Uměl všechno vymyslet všechno také opravil, závodil a vítězil. Měl řadu vlastností, po kterých toužili kluci, kteří příběhy četli a čtou ho i dnes.


Inspirující myšlenky...

Nikdo vlastně neví, kdo Chan Šan byl. Je tu pár starých pamětníků, kteří ho znávali. Říkají, že to byl chudý člověk, povahou blázen. Žil prý sám v horách zvaných Mrazivé hory, Chan-šan. Vypadal prý jako tulák. Jeho tělo i tvář byly zestárlé a vrásčité. Avšak v každičkém slově, které vypustil z úst, byl hluboký smysl a vyjádření nejjemnější podstaty věci, jen dokázal-li se kdo nad ním hlouběji zamyslet. Cokoli vyřkl, obsahovalo cit pro Tao, pro jeho veliká nejskrytější tajemství. Jeho čapka byla zrobena z březové kůry, jeho šaty byly rozedrané v cáry a na nohou měl dřeváky. Tak ti, kteří jsou nuceni tak činit, skrývají i stopu po sobě. Někdy nepochopitelný, někdy příjemný, vždy byl přirozeně šťastný sám ze sebe. Jak by ho však někdo, kdo sám není moudrý, mohl ocenit a pochopit?
Předmluva k Chan Šanovým básním od pana Lü Čchiou Jina