jagr ilustrace
Pomalu končí rok zakončený sedmičkou, ve kterém by se Miloslav Jágr dožil devadesáti let, ale bohužel nás před dvaceti lety opustil navždy. Jeho obrázky tu naštěstí s námi zůstávají. V duchu sedmiček se také točí historie jiného malíře, a to Josefa Lady, jen obě jeho data se objevují o čtyřicet let dříve. V letošním sedmičkovém roce také zemřel Jiří Kahoun, společný přítel, který snad první vyslovil přirovnání, že Miloslav Jágr je takový moderní Lada. Stále doufám, že společnou ilustrovanou korespondenci Miloslava Jágra s Jiřím Kahounem ještě někdo vydá.

Blíží se Vánoce, a to bývá většinou pohádkový čas, a těch knížek s pohádkami vyšlo s ilustracemi Miloslava Jágra opravdu hodně v různých obdobích a v různých stylech jeho ilustrační tvorby.
Už jeho první ilustrovaná knížka v roce 1959 byla pohádková, jmenovala se Pohádky pro rozcáplíky a napsala ji Marie Kubátová. Následovaly pak v průběhu let pohádkové knížky ať už od známých sběratelů klasických pohádek, tak od autorů pohádek umělých.

Jsou to např. František Bartoš, Karel Jaromír Erben, Antoine de Quincy, Karel Šiktanc, František Nepil, Josef Věromír Pleva, Václav Čtvrtek, Otakar Chaloupka, Olga Pražáková, Markéta Zinnerová, Věra Provazníková, Josef Spilka, Věra Adlová, Oldřich Sirovátka, Antonín Pochop, Jiří Marek, Zbyněk Malinský, Jiří Kahoun, Pavel Šrut a jiní, na které jsem právě nyní nevzpomněla.

jagr vanoce

Počáteční Trnkův základ ovlivněný Strnadelem, Alšem a Ladou posunul jako vynikající kreslíř Miloslav Jágr s obrovskou hravostí a recesí ke svému vlastnímu osobitému stylu. Zdánlivá jednoduchá dětská stylizace byla vědomá hra výtvarníka s hlubokými znalostmi, s pravdivými prvky. Nebál se různých experimentů s abstraktními tvary a barevnosti, svou tvorbou překonal domácí hranice a různá zahraniční vydání to jen dokazují.

birliban jagr

Zůstalo po něm obsáhlé dílo, pohádkové ilustrace jsou jen částí a možná by toho stačil ještě více nebýt jeho dlouholeté obětavé pedagogické činnosti. Ale i ta řada vynikajících ilustrátorů a tvůrců animovaných filmů, jeho bývalých studentů svědčí o jeho nesmírné pracovitosti. Jeho nejbližší spolupracovnice na UMPRUM paní Dagmar Ferklová, kameramanka, asistentka, sekretářka a dobrá duše v jedné osobě snad nejlépe věděla, jaký to byl živel.

Do Albatrosu chodívali autoři dříve jako domů, Miloslav Jágr také. Zastavil se u mě vždycky na kus řeči, rádi jsme si spolu povídali, možná i proto, že jsme byli oba blíženci a občas dle sdělení ostatních byly naše vtípky a akce tzv. „na zabití“.

Přeji vám všem hezké podívání na výstavě v Jablonci nad Nisou 3 12. 2017.
Více:Jablonec významného ilustrátora Miloslava Jágra

jagr kluk s kridly

jagr miloslav ilustrator a grafik

Inspirující myšlenky...

Postavení ženy se vyznačuje tím, že žena, která je jako každá lidská bytost autonomní svobodou, objevuje sama sebe a hledá se ve světě, kde ji muži nutí pokládat se za tu Druhou a chtějí z ní udělat objekt, odsoudit ji na imanence, protože její transcendence se stále překračuje jiným podstatným a suverénním vědomím. Dramatem ženy je konflikt mezi základním požadavkem každého subjektu, který se vždy pokládá za podstatný, a požadavky situace, která z ní dělá nepodstatnou bytost. Jak se může žena v daných podmínkách stát lidskou bytostí? Které cesty jsou pro ni otevřené a které naopak vedou do slepé uličky? Jak dosáhnout nezávislosti v závislosti? Jaké okolnosti omezují svobodu ženy, a může je překonat? To jsou základní otázky, které chceme objasnit. To značí, že přemýšlela o možnosti jedince, nebudeme je měřit pojmy štěstí, ale svobody.
Simone de Beauvoir, Druhé pohlaví