zmizela skola kroluppewrova sykorova pekarkova

Byla jednou jedna škola. Docela obyčejná. Ale jen do chvíle, kdy beze stopy záhadně zmizela. Tak takové je téma nové knihy projektu Už jsi čtenář – Knížka pro prvňáčka. Knihu tentokrát vymyslela Daniela Krolupperová a ilustrovala Eva Sýkorová – Pekárková.


Nestalo se to proto, že by školu přestal bavit život v malebném městečku. Nevyhlédla si žádné lepší působiště. Neohrnovala nos nad nezbednými žáčky. Ani si nevyrazila na dovolenou. To se jen jednomu trochu lenivému prvňáčkovi jednoho rána připletl do cesty zlomyslný černokněžník. A splnil mu zlobivé přání.

Jenomže ze zlobivého přání nikdy nic dobrého nekouká. Vždycky přinese pouze spoustu potíží, trampot, nesnází a těžkostí. A právě tohle Ondra netušil. Chtěl se jen ulít ze čtení, ale vyvolal velké pozdvižení a způsobil neštěstí. Aby to všechno napravil, bude se muset vydat na dalekou a nebezpečnou cestu přelstít mazaného černokněžníka. Což je namáhavé a nebezpečné. Nebezpečí a námahy se ovšem žádný správný prvňáček nezalekne. Takže vzhůru do čtení za Ondrou!

Zmizelá škola  |  Daniela Krolupperová, ilustrace Eva Sýkorová – PekárkováKniha vychází v rámci 3. ročníku projektu Už jsi čtenář – Knížka pro prvňáčka.
Cílem projektu je rozvoj četby hned od prvních měsíců školní docházky dětí, vytvoření základů návyku pravidelného čtení a potřeby využívat pro získávání vědomostí veřejné nebo školní knihovny i ostatní kulturní instituce v místě bydliště.

Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních ročníků základních škol škola, školní knihovna, nebo veřejná knihovna ve spolupráci se školou. Přihlašovatel se žáky prvního ročníku pracuje nad rámec školních osnov, během měsíců listopadu 2010 – dubna 2011 připraví pro žáky prvních tříd nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu, například společné čtení dětí s dospělými, besedu se spisovatelem nebo ilustrátorem, knižní výstavky novinek apod.

Ukázka z knihy Zmizelá škola

Splněné přání

Ondrovi se zase nechtělo do školy. Chodil do ní už skoro celý rok, ale pořád si nějak nemohl zvyknout. Někdy byla škola zábavná – třeba při tělocviku, při kreslení anebo při zpívání. Někdy byla zajímavá – třeba při počítání. Ale někdy dovedla být pěkně nepříjemná – hlavně při čtení a psaní. To totiž Ondrovi moc nešlo. A dneska si chce paní učitelka poslechnout, jak budou děti číst pohádku. Na to se Ondra vůbec netěšil. Četl pomalu a zadrhával. Ach jo…
Cestou do školy se Ondra loudal. Kdyby mě tak paní učitelka nevyvolala, říkal si v duchu, když procházel parkem. Kdyby na mě tak zapomněla. Anebo kdyby škola jednoduše zmizela! To bylo vůbec nejlepší! Jenomže škola stála pevně jako skála. Ondra na ni od parku dobře viděl. U dveří se shlukovaly děti. Povídaly si a čekaly, až zazvoní a pan školník otevře.
Najednou si Ondra všiml, že na kameni pod tisem sedí maličký človíček. Velký byl sotva jako dlaň.
„Páni,“ sklonil se Ondra k zemi a prohlížel si toho drobečka.
„Kdo jsi?“ zeptal se zvědavě. „A co tu děláš?“
„Já jsem černokněžník Zlobyrád,“ odpověděl človíček v šedém sametovém kabátku. „Čekám tady na někoho, kdo bude mít nějaké hodně zlobivé přání.“
„Zlobivé přání?“ podivil se Ondra.
„Pořádnou rošťačinu,“ přikývl černokněžník.
„Třeba aby zmizela škola?“ zeptal se zkusmo Ondra. Zlobyrádovi se při těch slovech rozjasnila tvář.
„To je výtečný nápad!“ odpověděl Ondrovi. „Opravdu by sis to přál?“
Ondra horlivě přitakal: „Jasně.“
Maličký černokněžník se usmál a pokýval hlavou. Potom si pro sebe něco potichu zamumlal a škola zmizela. Najednou byla jednoduše fuč.
Na místě, kde ještě před okamžikem stála školní budova, hřiště a zahrada, rostl hustý trávník. Ondra vykulil oči. To se mu snad jenom zdá! Ale nezdálo. Všechny děti ohromeně zíraly na místo, kde chyběla škola. Oči jim údivem málem vypadly z důlků. Jak mohla najednou zmizet taková obrovská budova? A školní celé hřiště! Kam se to všechno podělo? Nikdo nechápal.


zmizela_skola_sykorova_pekarkova
Ilustrace Eva Sýkorová – Pekárková


Myšlenky z knih

Tvůrčí zaobírání se literárními věcmi je jako hlavní povolání nesmyslné asi jako zvíře, které se živí jen liliemi.
Albert Einstein