magnesia litera symbol

Strach z úplného bojkotu literární ceny Litery a oprávněný tlak veřejnosti  i ostatních autorů donutil Mandyse z Litery a Prchala, aby pochopili, že osobní zájmy nemohou v této zemi úplně vše a zrušili název ceny po Seifertové.

Prchal, jeden ze sponzorů ceny se snažil prosadit, název ceny Litery pro děti a mládež po své ženě, průměrné a nevýrazné autorce Lucii Seifertové, které osobně dělá marketingového manažera.

Oba hlavní aktéři skandálu nakonec ustoupili tlaku odborné veřejnosti, která zásadně s pojmenováním neosuhlasila.
V opačném případě by totiž čelili úplnému bojkotu Litery, jejíž prestiž mezi veřejnosti stejně rok od roku  klesá. Skandál kolem názvu ukázal, jak si mnozí představují manipulaci s cenami a propagací autorů. V minulosti je znám případ pana Kopáče, který účelově prosazoval na post cen jen některé autorky na úkor jiných. A to nejen v Liteře ale i ve Zlaté stuze.

Je jasné, že skandál Prchal-Mandys velmi poškodil prestiž Litery, i když vedení Litery nakonec ze strachu cenu zrušilo.

Nesouhlas IBBY s pojmenováním ceny po Seifertové
Česká sekce IBBY, která jmenuje porotce pro udílení Litery za knihu pro děti a mládež, na Valné hromadě vyjádřila nesouhlas s pojmenováním „Litera Lucie Seifertové za knihu pro děti a mládež“ letošního ročníku soutěže Magnesia litera v této kategorii. Česká sekce IBBY oceňuje finanční podporu nakladatelství Petr Prchal výročních knižních cen Magnesia Litera, a to dokonce v takové výši, že by mohla být vítězi Litery za knihu pro děti a mládež udělena i finanční prémie. Soudíme však, že pojmenování ceny po žijící autorce není šťastné a může ve výsledku poškodit jak ceny Magnesia litera, tak sponzorující nakladatelství a autorku.  Česká sekce IBBY odsouhlasila, že již ani v budoucnu této soutěže by neměla být tato cena pojmenována po žijícím autorovi nebo jakékoliv knize. Členové České sekce IBBY jsou také ochotni vzdát se jakéhokoli finančního ohodnocení této ceny. Ostatně v předchozích ročnících Litera za knihu pro děti a mládež nebyla honorována.

Jménem České sekce IBBY Jana Čeňková, předsedkyně
Česká sekce IBBY

Prohlášení Litery
Nakladatelství Petr Prchal stahuje jméno Lucie Seifertové z názvu kategorie Litera za knihu pro děti a mládež, zůstává však dále sponzorem cen Magnesia Litera. „Nesouhlas s pojmenováním kategorie po žijící autorce postupně dosáhl úrovně, kdy sponzoring přestává mít smysl: namísto aby Lucii Seifertové a našemu nakladatelství dělal dobré jméno, tak toto dobré jméno může začít poškozovat,“ uvedl k tomu nakladatel Petr Prchal. Reagoval tak především na stanovisko České sekce IBBY, která na úterní valné hromadě doporučila jméno Lucie Seifertové z názvu kategorie stáhnout a do budoucna se vyvarovat pojmenovávání kategorií po žijících autorech. Česká sekce IBBY je pobočkou mezinárodní organizace zaměřené na knihy pro děti a mládež, má své zástupce v občanském sdružení Litera, které pořádá ceny Magnesia Litera, a deleguje porotce právě do kategorie Litera za knihu pro děti a mládež. Občanské sdružení Litera si váží velkorysosti Nakladatelství Petr Prchal, které postupovalo korektně a v rámci pravidel a navíc dál setrvává v roli partnera cen Magnesia Litera. Stejně tak oceňuje tvorbu spisovatelky a ilustrátorky Lucie Seifertové, která za ni získala několik cen a její knihy byly přeloženy do osmi jazyků. Na svém nejbližším zasedání OS Litera upraví statut cen tak, aby přesněji vymezil pojmenovávání kategorií v souvislosti s jejich sponzorováním.

Pavel Mandys za pořádající občanské sdružení Litera

Vyjádření nakladatelství Baobab k pojmenování ceny Magnesia Litera pro děti a mládež Cenou Lucie Seifertové

Letošní cena Magnesia Litera za knihy pro děti a mládež byla přejmenována na Litera Lucie Seifertové za knihu pro děti a mládež – jménem autorky a ilustrátorky nakladatelství Petr Prchal, které cenu sponzoruje. Považujeme za naprosto nešťastné a nemístné, aby cena za vynikající dílo pro děti a mládež byla pojmenována podle současné autorky několika knih, jejichž kvalitu jistě prověří její další práce a čas. Znamená snad, že pokud je jedna kniha autora oceněna a jmenována na Knihu desetiletí, stává se automaticky klasikem, podle něhož se má pojmenovat cena? A může si tedy každý z nakladatelů zasponzorovat cenu svého oblíbeného autora? Považujeme toto pojmenování za reklamní tah jejího nakladatele a muže, kterým se devalvuje a degraduje celý náš obor i cena samotná. Zásluhy a dobré jméno si nelze koupit sponzoringem...

Představa, že cenu Lucie Seifertové přebírá Pavel Šrut, Daisy Mrázková, Iva Procházková, Alžběta Skálová a mnozí další, je naprosto absurdní. Vypovídá také o absenci kritického myšlení poroty dětských knih a organizátorů ceny. Nakladatelství Baobab se proto letos od této ceny distancuje a své knihy ze soutěže stahuje.

Za nakladatelství Baobab Tereza a Juraj Horváthovi, Bára Čermáková

 


Myšlenky z knih

Je vlastně s podivem, že moderní učitelství ještě zcela nezardousilo posvátnou zvědavost bádání.
Albert Einstein