Městskou knihovnou roku se v roce 2012 stala Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti, která byla mimo jiné nejlepší v  doplňovaní knižního fondu. Tato knihovna byla už několkrát ve finále, ale vyhrála ža letos. Knihovna je také známá organizací mezinárodního festivali Noc s Andersenem, kterou kdysi dávno (asi už ve středověku) vymyslely Matky Andersenky. Knihovna také pořádá mimořádně populární soutěž pro malé čtenáře Hradišťské sluníčko.
http://www.knihovnabbb.cz/

V kategorii Obecní knihovna roku cenu získala knihovna Ratíškovice v Jihomoravském kraji, která podle poroty splňuje nároky moderního centra celoživotního vzdělávání evropského typu.
http://ratiskovice.knihovna.cz/

Do soutěže se přihlásilo 32 městských knihoven. Vítěz soutěže získává částku 70 000 Kč. Vyhodnocení soutěže probíhá ve dvou kolech. V prvním kole je hodnoceno šestnáct výkonových indikátorů, například doplňování knižního fondu, program pro veřejnost všech generací, on-line katalog, celková vybavenost i design interiéru, vstřícná pracovní doba,  počet stanic připojených k internetu. Hodnocení se provádí v šesti velikostních kategoriích měst dle počtu obyvatel.