magnesia litera symbol

V průměru 551 Kč stojí tzv. vítězná kniha Litery. Pro čtenáře čím dál víc cenově nezajímavá, ale také obsahově nezáživná soutěž. Soutěž jasně poukazuje na enormní nárust cen knih, které se pro mnoho lidí stávají cenově nedostupnými. Kolekci 7 vítězných knih si můžete pořídit za 2494 Kč + je zde kolekce 19 knih Velké dějiny zemí Koruny české za 11848 Kč, tj 623 Kč za jeden svazek. Jedinou knihou, kterou bychom doporučili je snad Haklova Skutečná událost. Ovšem tu najdete i v knihovnách. Přejeme příjemné počtění u prázdné peněženky.


Magnesia Litera Kniha roku: Jiří Padevět – Průvodce protektorátní Prahou
Kniha zavede zájemce na místa konspiračních schůzek odbojářů, do bytů rodin podporovatelů parašutistů, připravujících atentát na Reinharda Heydricha, do kanceláří krycích firem Sicherheitsdienstu, do tajné porodnice, zřízené gestapem, na místa, kde trpěli pražští židé, do podzemí, kde nacisté připravovali výstavbu podzemních továren, do sálů, kde se scházeli čeští fašisté a na barikády a velitelská stanoviště Pražského povstání. Zároveň ukáže, že i během okupace byla Praha místem, kde i přes nacistický útlak existovaly ostrůvky svobody a kulturního života. Publikace je doplněna velkým množstvím dosud nepublikovaného obrazového materiálu a přehlednými mapkami.
Informace o knize
Cena: 595 Kč


Litera za prózu: Emil Hakl – Skutečná událost
Hlavní postavy románu jsou tři kamarádi. Jeden z nich – vypravěč – se ocitá v Oslu těsně po tragické střelbě na ostrově. Na cestu si bere jako četbu do letadla knihu o německé teroristické skupině RAF. Z tíživé atmosféry se vrací zpátky do Prahy, aby zjistil, že jednomu z trojice zabavilo kvůli banální pohledávce exekutorské komando dům a ještě k tomu mu jen tak pro zábavu vyděsili ženu natolik, že skončila v psychiatrické léčebně. Kamarádi se sejdou, aby podpořili postiženého. Z nezávazně odlehčené konverzace vznikne položertem plán, jak se proti státní zvůli bránit. Jeden z trojice se však rozhodne plán dotáhnout. Jak je u autora obvyklé, nejde o přímočarý příběh. V ději se mísí útržky z historie německé RAF s letargickou českou realitou, milostná zápletka s vůlí aspoň jednou udělat něco, co by postihlo pravého viníka. Zprvu ležérně, leč se smyslem pro detail líčený děj postupně získává na napětí, až vyvrcholí akcí. Sice tak trochu nechtěnou, českou, rozpačitou, nicméně vraždou. Hakl zůstává věrný žánrové nezařaditelnosti. Poprvé se však v jeho próze objevuje aktivní prvek – čin jako jediné možné řešení.
Cena: 214 Kč


Litera za poezii: Kateřina Rudčenková – Chůze po dunách
Básnická kniha Kateřiny Rudčenkové (1976) přináší verše z let 2008–2011. Erotismus, smyslnost, úzkost a samota – stará témata básnířčiných promluv i rozhovorů se světem znějí v těchto verších ještě drásavěji, ještě uhrančivěji. Knihu uzavírá podmanivý básnický cyklus napsaný na plážích „baltské Sahary, mezi dunovišti v sugestivní krajině opuštěných planin s travinami, kde člověk zažívá pocit konce světa, kosmicky nostalgicky“.
Kateřina Rudčenková (1976 v Praze) vydala tři básnické sbírky Ludwig (1999), Není nutné, abyste mě navštěvoval (2001) a Popel a slast (2004), knížku povídek Noci, noci (2004) a divadelní hru Niekur (2007), za niž obdržela Cenu Alfréda Radoka a kterou v roce 2008 uvedlo pražské Divadlo Ungelt. Scénické čtení hry Čas třešňového dýmu představilo ve stejném roce Immigrants’ Theatre v New Yorku. Žije v Praze.
Cena: 125 Kč


Litera za literaturu faktu: Jiří Padevět – Průvodce protektorátní Prahou
Kniha zavede zájemce na místa konspiračních schůzek odbojářů, do bytů rodin podporovatelů parašutistů, připravujících atentát na Reinharda Heydricha, do kanceláří krycích firem Sicherheitsdienstu, do tajné porodnice, zřízené gestapem, na místa, kde trpěli pražští židé, do podzemí, kde nacisté připravovali výstavbu podzemních továren, do sálů, kde se scházeli čeští fašisté a na barikády a velitelská stanoviště Pražského povstání. Zároveň ukáže, že i během okupace byla Praha místem, kde i přes nacistický útlak existovaly ostrůvky svobody a kulturního života. Publikace je doplněna velkým množstvím dosud nepublikovaného obrazového materiálu a přehlednými mapkami.
Informace o knize
Doporučená prodejní cena: 595 Kč


Litera za překladovou knihu: Péter Esterházy – Z maďarštiny přeložil Robert Svoboda – Harmonia caelestis
Harmonia caelestis, to jsou dvě dějové linie: úvodní pestrá mozaika otců a tatínků a něco jako rodinná historie, jejíž hlavní postavou je rovněž otec. Péter Esterházy nijak zvlášť úzkostlivě nedbá na chronologii a o svých předcích či příbuzných se nevyjadřuje vždy nejuctivěji. Je Harmonia Caelestis nalezištěm kulturněhistorických hodnot, imaginárním muzeem nebo tablem z dějin jednoho rodu? V jejím inventáři každopádně figurují položky vysoké i nízké – zdánlivě bez ladu a skladu: vedle anekdoty báchorka, žánrový obrázek, zlomek, vidění, aforismus, novinová zpráva, legenda. Tím, že se v nich stěžejní role tatínka může ujmout kdokoli (cokoli), nás spisovatel upozorní jednak na neoddělitelnost rodové tradice od tradice vnější, na to, že konfrontace s otcovým světem vede ke konfrontaci se světem jako takovým, jednak – alespoň částečně – na mlhavost definice rodu (rodiny). Esterházy s oblibou vytváří velkou formu kladením malých forem vedle sebe a skládá z nich tak velkou rodinnou kroniku pojednávající o společenském deklasování „jednoho“ rodu Esterházyů.
Cena: 675 Kč


Litera za nakladatelský čin: Velké dějiny zemí Koruny české
Největší dokončený projekt české historiografie. Kompletní dějiny Českých zemí od počátků až do roku 1945. 15dílů v 19 svazcích, téměř 14.000 stran, 2819 obrázků, 161 map.
Cena: 11848 Kč (19 svazků, jeden svazek: 623 Kč)


Litera za knihu pro děti: Ondřej Buddeus, David Böhm – Hlava v hlavě
Každý má svou hlavu. Jenže co to znamená? Je to jen ta kulatá věc od ucha k uchu? Kdepak, tím to zdaleka nekončí. Hlava je totiž úchvatná – informuje nás o tom, co je kde vidět, slyšet, jak něco voní nebo chutná. V hlavě se nachází ředitelství těla, protože mozek pamatuje na všechno: kdo jsem já, kdo jsi ty i jak se k sobě dostaneme, když chceme dát hlavy dohromady. Zkrátka a dobře, hlava je nejdůležitější částí těla a čím víc se jí člověk zabývá, tím spíš zjišťuje, že by potřeboval alespoň malou encyklopedii, aby popsal všechno, co se nachází v ní a na ní i co s ní souvisí. Hlava v hlavě je nevšední a originální publikací, první českou hlavopedií, určenou především pro dětského čtenáře, jemuž má nápaditou a hravou vizuální formou pomoci pochopit základní skutečnosti týkající se hlavy, mozku a jeho fungování. Výsledkem je vizuálně nápaditá a poetická kniha, spojující humor, zábavu i poučení, v níž na všetečné dětské otázky odpovídají nejen neurolog, boxer či detektiv.
cena: 356 Kč


Kosmas Cena čtenářů: Zdeněk Svěrák – Po strništi bos
Knihu autentických vzpomínek Zdeněk Svěrák vypráví optikou sedmiletého chlapce.
Cena: 314 Kč


Dilia litera za objev roku: Jan Trachta – Tichý dech
Jde o velmi osobní, s nadhledem a s humorem psanou výpověď člověka, který vyrazil do dalekých končin plný romantického nadšení a postupně začal zjišťovat, že mnohdy za zbytečné utrpení lidí nemůže jen chudoba a nedostatečná technická vyspělost zemí, ale i obyčejná lidská zpupnost a arogance tamních lékařů a úředníků. Dramatické líčení náročných operací v africké džungli a v haitských ruinách se střídají s popisem exotických krajin a života jejich obyvatel i s líčením některých krvavých historických událostí nedávné doby.
Cena: 215 Kč


Nominace knih soutěže Magnesia Litera 2014:

Litera za prózu
Ivan Binar: Jen šmouha po nebi (Torst)
Emil Hakl: Skutečná událost (Argo)
Jan Němec: Dějiny světla (Host)
Ludvík Němec: Láska na cizím hrobě (Druhé město)
Jaroslav Rudiš: Národní třída (Labyrint)
Anna Zonová: Lorenz, zrady (Větrné mlýny)

Litera za poezii
Adam Borzič: Počasí v Evropě (Malvern)
Daniel Hradecký: 64 (Perplex)
Kateřina Rudčenková: Chůze po dunách (fra)

Litera za literaturu faktu
Milena Lenderová: Dcera národa? (Paseka)
Ivan Mrázek: Drahé kameny starověkých civilizací (Masarykova univerzita Brno)
Jiří Padevět: Průvodce protektorátní Prahou (Academia)

Litera za nakladatelský čin
Edice FotoTorst (Torst)
Martina Overstreet, Michal Nanoru: Prkýnka na maso jsme uřízli (Yinachi)
Velké dějiny zemí Koruny české (Paseka)

Litera za překladovou knihu
Sergio Álvarez: 35 mrtvých (ze španělštiny přeložila Lada Hazaiová, Host)
Péter Esterházy: Harmonia caelestis (z maďarštiny přeložil Robert Svoboda, Academia)
Jen Lien-kche: Čtyři knihy (z čínštiny přeložila a doslov napsala Zuzana Li, Verzone)

Litera za knihu pro děti a mládež
David Böhm – Ondřej Buddeus: Hlava v hlavě (Labyrint)
Eva Papoušková: Kosprd a Telecí (ilustrovala Galina Miklínová, Albatros)
Eva Prchalová: Cesta svatým Vít-ahem, (ilustrovala Lela Geislerová, Meander)

Litera pro objev roku
Jan Trachta: Tichý dech. Zápisky českého lékaře z Afriky a z Haiti (Paseka)
Tomáš Zahrádka: Dědeček (ilustroval Jiří Stach, Meander)
Jonáš Zbořil: Podolí (Host)

Porota pro rok 2014

Litera za nakladatelský čin
(Svaz českých knihkupců a nakladatelů)
Dana Kalinová (ředitelka veletrhu Svět knihy)
Markéta Kořená (literární historička)
Vladimír Opatrný (knihkupec)
Lubomír Šedivý (typograf)
Milan Trávníček (knihkupec)

Litera za poezii
(Obec spisovatelů a PEN klub)
Vladimíra Bezdíčková (literární redaktorka ČRo)
Milan Děžinský (básník)
Miloš Doležal (básník a publicista)
Simona Martínková-Racková (kritička)
Karel Piorecký (kritik a literární historik)

Litera za překladovou knihu
(Obec překladatelů)
Michaela Jacobsenová (překladatelka – němčina)
Alena Lhotová (překladatelka – francouzština, španělština)
Jiří Rambousek (překladatel – angličtina)
Olga Uličná (překladatelka – ruština)
Hedvika Vydrová (překladatelka – španělština)

Litera za knihu pro děti a mládež
(Česká sekce IBBY)
Jana Čeňková (FSV UK)
Radek Malý (básník a publicista)
Petr Matoušek (literární kritik)
Milena Šubrtová (PedF MU)
Jaroslav Toman (PedF JU)

Litera za prózu
(Obec spisovatelů a PEN klub)
Marta Ljubková (literární a divadelní kritička)
Pavel Janáček (literární historik)
Alena Přibáňová (literární historička)
Hana Soukupová (literární redaktorka ČRo)
Petr Hrtánek (literární kritik a teoretik)

Litera za literaturu faktu
(Akademie věd ČR)
Aleš Brožek (Severočeská vědecká knihovna)
Ivo Kraus (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT)
Martin Sekera (Knihovna Národního muzea)
Jaroslav Šebek (Historický ústav AV)
Eva Zažímalová (Ústav experimentální botaniky AV)


Myšlenky z knih

Jako dospělí máme určitou zodpovědnost vůči našim dětem a dětem na celém světě. Je naší odpovědností vytvořit bezpečná, zdravá a uctivá prostředí, ve kterých se mohou děti vyvíjet.
Peter Gray