skvoreckeho cena
Společnost Josefa Škvoreckého oznámila 12 nominací, čtvrtého ročníku soutěže. Do poloviny srpna porota vybere pět finalistů, kteří dostanouodměnu 10 000 korun. Laureát známý na konci září získá 250 000 korun.


Oproti původné zvěstované porotě, se nám porota najednou záhadným způsobem rozrostla a poměnila.

Stará Členové poroty Ceny Josefa Škvoreckého
Předsedou poroty je literární kritik Vladimír Karfík, v porotě dále zasedli Vlastimil Ježek, Pavel Klusák, Milan Uhde, dále pak všichni tři minulí laureáti - Jan Novák (vítěz 2007), Petra Hůlová (vítězka 2008) a Tomáš Zmeškal (vítěz 2009).

Nová Členové poroty Ceny Josefa Škvoreckého
PhDr. Vladimír Karfík (předseda), Mgr. Petra Hůlová (vítězka 2008), Mgr. Vlastimil Ježek, MUDr. Michal Konštacký, Ph.D., Veronika Krištofová, DiS., PhDr. Jan Lukeš, Rebecca Marten, Jan Novák (vítěz 2007), Jiří Padevět, PhDr. Zdenko Pavelka, PhDr. Michal Přibáň, Ph.D., Jiří Seidl, Mgr. Marie Sobotková, Petr Šrůta, doc. PhDr. Milan Uhde, Tomáš Zmeškal (vítěz 2009)

Rozhodování poroty je tajné.
Každý porotce podle vlastního uvážení může rozdat osm bodů knížkám, které ho nejvíc zaujaly: pět bodů podle jeho názoru nejlepší knížce, 3 body druhé, 1 bod třetí nejlepší.

Do druhého kola postoupily tyto romány

Bajaja Antonín, Na krásné modré Dřevnici, Host, 2009
Hakl Emil, Pravidla směšného chování, Argo, 2010
Hůlová Petra, Strážci občanského dobra, Torst, 2010
Klíma Ivan, Moje šílené století II 1967–1989, Academia, 2010
Tučková Kateřina, Vyhnání Gerty Schnirch, Host, 2009

Jak je vidět v Česku je už úplně normální, že o svých knihách v soutěžích rozhodují autoři sami. (Hůlová, Zmeškal) Po soutěži Nejkrásnější kniha se tento světově proslulý zvyk zavádí i u této soutěže. Takže aspoň v něčem máme ve světě prim. Bohužel není to zrovna lichotivý primát. Už ani neklademe otázky proč, protože bychom se dozvěděli odpovědi typu:_ Ale o co vám pořád jde. Když se hlasuje jdou autoři knih za dveře. )))
Je bohužel smutnou skutečností, že redakce Čítárny.cz byla první, která na tuto skutečnost upozornila a je jen jedna z mála.

Při druhém kole se z podivných příčin porota náhle rozrostla a v tiskové zprávě je řečeno, že Petra Hůlová byla vyloučena z hlasování. Že by najednou někomu konečně došlo, co se děje??? Nicméně na podstatě, že taková soutěž není zdaleka regulérní se nic neměni a ve světě vyvolává reakce od útrpných úsměvů po mávnutí rukou se slovním doprovodem: "Co byste chtěli, země Klause a korupce."

Jak střet zájmů vysvětluje Václav Krištof, tajemník poroty Ceny Josefa Škvoreckého a předseda Společnosti Josefa Škvoreckého snad nepotřebuje komentáře!!!

"Jejich knihy nominovali ostatní členové poroty. Členové poroty v případě nominací vlastních děl dále nehlasují. Abychom zabránili nominacím členů poroty, museli bychom spisovatele vyloučit úplně. Například v minulých ročnících byl členem poroty i Michal Viewegh, který byl na cenu také navržen, a z toho důvodu již v dalších kolech nehlasoval, a nezdá se, že by to výsledek ovlivnilo v jeho prospěch. Bylo by škoda z poroty vyloučit spisovatele, když právě oni často aktivně sledují českou literaturu a mohou do soutěže přinést svůj osobitý pohled." (zdroj czlit.cz)

---------------------------------------- první zpráva --------------------------------------

Porota vybrala finalisty z dvanácti nominovaných děl vydaných od června 2009 do května 2010. Z dalšího hlasování vyjde konečný vítěz. Ačkoliv je Petra Hůlová členkou poroty, jako jedna z finalistek je vyloučena z druhého kola hlasování.

Rozhodování poroty je tajné. Každý porotce podle vlastního uvážení může rozdat osm bodů knížkám, které ho nejvíc zaujaly: pět bodů podle jeho názoru nejlepší knížce, 3 body druhé, 1 bod třetí nejlepší.

Všechny nominované knihy

Ivan Klíma - Moje šílené století II 1967 - 1989 (Academia 2010)
Martin Reiner - Lucka, Maceška a já (Druhé město 2009)
Antonín Bajaja - Na krásné modré Dřevnici (Host 2009)
Emil Hakl - Pravidla směšného chování (Argo 2010)
Ivan Matoušek - Oslava (Revolver 2009)
Marka Míková - JO537 (Baobab 2009)
Markéta Pilátová - Má nejmilejší kniha (Torst 2009)
Milena Slavická - Povídky jamrtálské (Torst 2010)
Jiří Šimáček - Snaživky (Větrné mlýny 2009)
Kateřina Tučková - Vyhnání Gerty Schnirch (Host 2009)
Tomáš Zmeškal - Životopis černobílého jehněte (Torst 2009)
Petra Hůlová - Strážci občanského dobra (Torst 2010)


Myšlenky z knih

Je-li znárodněn vzdělávací systém a stanou-li se z učitelů státní zaměstnanci, získají přirozeně učitelé silný motiv stranit státu, kdykoli je to jen možné. Učitelé se stávají nástrojem státní propagandy… a je běžné, že tvrdí, že školy by měly vychovat ze studentů správné občany.
Randall G. Holcombe