stancakova alzbeta ortenova cena

Cenu Jiřího Ortena pro rok 2015 obdržela studentka Alžběta Stančáková za sbírku básní Co s tím. Porota ji vybrala "za přesná básnická pozorování, drzá a drsná gesta". Ocenění nesoucí jméno tragicky zesnulého básníka se udílí autorům do 30 let a organizuje jej Svaz českých knihkupců a nakladatelů.

Alžběta Stančáková / Co s tím
Nakladatelství Petr Štengl
Debutovou sbírku Alžběty Stančákové, autorky nejmladší generace, odlišuje od tvorby jejích vrstevníků a vrstevnic především nadhled, ironie a schopnost přirozeně pointovat text. Vzpomínky, zážitky a pozorování bez otravného lyrismu, cizí i vlastní rodinná minidramata s existenciálním nádechem, nepřikrášlené a často humorné záznamy slyšeného, viděného, prožitého. Stančáková ovládá umění zkratky, má vypravěčský dar a hovoří ryze současným jazykem – jak ve svých básních, tak v krátkých prózách, které jsou v knize obsaženy v poměru 1:1.

Alžběta Stančáková (nar. 1992), maturovala na Gymnáziu Josefská v Praze. V současnosti studuje bohemistiku na FF UK. Její básně byly otištěny v časopise Psí víno.

Laudacio CJO 2015 >>NOMINOVANÍ:

Alžběta Michalová / Zřetelně nevyprávíš

Nakladatelství Fra
Děti trnou a matky neví. Jeden z nejsilnějších básnických debutů posledních let: Alžběta Michalová napsala sbírku rodinných žalozpěvů, nářků i výkřiků nad vlastním dětstvím, vystavila křehký a krutý účet matce a otci – „…a rodiče pak mohou žasnout, co za podivné přecitlivé dítě tu s nimi žilo, a oni o tom nevěděli. A v lepším případě mají o čem přemýšlet“ (Viola Fischerová).

Alžběta Michalová (nar. 1991) studuje režii a dramaturgii na divadelní fakultě JAMU. Žije v Brně. Sbírka Zřetelně nevyprávíš je její prvotinou a byla napsána v letech 2009-2011.
 
Luboš Svoboda / Vypadáme, že máváme
Nakladatelství Fra
Básnický debut Luboše Svobody s názvem Vypadáme, že máváme je malým katalogem zvrtnutých střetnutí či příznivých situací, které se nečekaně vymkly. Svoboda je zaznamenává a třídí systematicky, pečlivě, s láskou i náruživostí sběratele. Někdy s potutelným úsměvem, nikdy výsměšně. „Za Svobodovými úspornými vpády do intimností a rituálů číhá svět lidí ve své strohé podstatě,“ píše básnířka Martina Blažeková.

Luboš Svoboda (nar. 1986) absolvoval Literární akademii Josefa Škvoreckého, v současnosti studuje na Filozofické fakultě obor Nová média. Žije a pracuje v Praze.

Porota:
Blanka Činátlová, literární teoretička a redaktorka
Jindřich Jůzl, šéfredaktor nakladatelství Odeon
Milan Ohnisko, editor a básník
Marek Šindelka, spisovatel a redaktor
Miloš Urban, spisovatel