cena brezinove
Odhalte, jak se žilo v době, kdy byli vaši prarodiče ještě dětmi nebo náctiletými, stejně jako vy!

"Každá rodina má svou historii, své malé velké příběhy, dobrodružství a tajemství. S odchodem každé generace vždy část těchto příběhů nadobro zmizí, a tím navždy mizí i kus historie."
"Pro každého z nás je důležité si uchovávat vzpomínky prarodičů a všech našich dalších předků."

Nadační fond Gabrielis na sklonku roku 2018 vyhlásil, v rámci svého projektu Psaní pomáhá, literární soutěž Cena Ivony Březinové.
Jako významného partnera pro další směřování soutěže jsme následně získali Národní knihovnu České republiky, s kterou bylo podepsáno memorandum o vzájemné spolupráci.
V současnosti se připravuje jednání s PostBellum o možnosti využití zaslaných děl pro potřeby projektu Paměť národa.
Cílem celé aktivity je motivovat děti a mládež ke komunikaci s prarodiči, zaznamenat ztrácející se vzpomínky na dobu jejich mládí a rozvíjet v nich chuť tato vyprávění literárně zpracovávat.

CENA IVONY BŘEZINOVÉ. VÝSLEDKY I. ROČNÍKU LITERÁRNÍ SOUTĚŽE

Vítězové kategorie 10-14 let

Sofie Bradáčová | PŘÍBĚH MÉHO DĚDY A BABIČKY
Markéta Flesarová | MALÝ SÁDELNÍK
Juraj Chovan | BABIČČINO MLÁDÍ
Eliška Košanová | BĚŽ DOMŮ, IVANE…
Zita Krotká | CO BUDE DÁL?
Filip Mazura | SRPEN 68 OČIMA MÝCH PRARODIČŮ
Tereza Michálková | DVĚ RŮZNÉ DOBY aneb teenagerem napříč generacemi
Eva Nápravníková | Z BABIČČINA VYPRÁVĚNÍ
Markéta Šimečková | ZÁCHRANA KOSŮ
Michal Švejda | VYPRÁVĚJ! VYPRÁVÍM

Vítězové kategorie 15-18 let

Zoran Fiala | MŮJ PRADĚDA GENERÁL GAL
Nikol Janíková | TAJEMSTVÍ STARÉ KNIHY
Noemi Ježková | HALT!
Adéla Krátká | MÁM TĚ RÁDA, BRÁŠKO
Václav Lukáš | NE TAK KLIDNÝ ODPOČINEK NA LOUCE
Adéla Mottlová | HLASITÉ DNY
Terezie Poláčková | TEHDY
Matěj Průka | NEOBYČEJNÝ ŽIVOT OBYČEJNÉ ŽENY
Anna Semecká | PROPLETENÉ OSUDY
Tereza Siková | DÁVÁM PAMÁTNÍČEK

Sborník vítězných povídek ze stažení:
https://www.psanipomaha.cz/files/cz/souteze/cena/vysledky-prvniho-rocniku/2019_06_cenaib_sbornik_web.pdf

Video z předávání cen:

Složení poroty:
Předsedkyně poroty: Mgr. Markéta Dočekalová,
scenáristka, spisovatelka a lektorka tvůrčího psaní. Autorka několika tisíc televizních
scénářů, dvou románů a více než pěti učebnic tvůrčího psaní, obor tvůrčí
psaní přednáší na vysokých a vyšších odborných školách a na univerzitách v ČR
i v zahraničí, učí také ve své vlastní škole tvůrčího psaní. Řídí literární agenturu
MÁM TALENT, která podporuje začínající autory.
Bc. Anna Burdová,
spisovatelka a redaktorka lit. agentury MÁM TALENT. Autorka několika knížek
pro děti, z nichž jedna byla dokonce zdramatizována pro Český rozhlas a pohádky
jsou vysílány dětem na dobrou noc.
Mgr. Jindřiška Mendózová,
scenáristka, dramaturgyně, spisovatelka. Autorka stovek televizních scénářů a několika
knih pro dospívající. Za povídky pro děti a teenagery získala v minulých
letech čestná uznání v USA.
Ing. Věra Fleknová,
pedagožka na ZŠ a SŠ s desítkami let pedagogické praxe, lektorka tvůrčího psaní.
Kromě jiného autorka několika středoškolských skript a odborné literatury.
Mgr. Jana Kindlová,
redaktorka lit. agentury MÁM TALENT. Dříve redaktorka regionálního týdeníku
a celostátního deníku, nyní učitelka českého jazyka a literatury na čtyřletém
gymnáziu (dříve také na ZŠ).

 


Myšlenky z knih

Podíváme-li se kdekoli do historie veřejného školství a povinné školní docházky, najdeme u kořene ani ne tak mylný altruismus, jako spíše vědomou snahu vytvořit z lidí takovou masu, jakou si přály politické elity. Tvrdohlavé menšiny měly být donuceny splynout s většinovou masou. Všem občanům měly být neustále vštěpovány občanské povinnosti, které vždy zahrnovaly poslušnost státnímu aparátu. Ovšem, jestliže má být masa obyvatelstva vzdělávána ve státních školách, jak by se mohly státní školy nestat mocným nástrojem pro hlásání poslušnosti státním autoritám?
Murray N. Rothbard