denemarkova portret swallow

Radka Denemarková převzala knižní cenu Georga Dehia 2012. Držiteli německé knižní ceny Georga Dehia pro rok 2012 se stali Peter Demetz za své celoživotní dílo a Radka Denemarková za knihu Peníze od Hitlera (německy Ein herrlicher Flecken Erde, DVA, 2009, 2011).
Oceněna byla také překladatelka Eva Profousová, která knihu přeložila do němčiny.

Knižní cenou Georga Dehia oceňuje Německé kulturní fórum východní Evropy spisovatele, kteří ve svých dílech fundovaně zkoumají společné kulturní dědictví a tradice v každém z východoevropských regionů, kde v běhu historie žili i němečtí obyvatelé, a přispívají svým dílem k oboustrannému porozumění a interkulturnímu dialogu.

Ocenění je udělováno každé dva roky, letos se uděluje již popáté.

Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v Berlíně. Hosty uvítal Harald Roth, ředitel Německého kulturního fóra východní Evropy. Úvodní proslov pronesla Ingeborg Berggreen-Merkelová, vedoucí oddělení zmocněnce spolkové vlády pro kulturu a média. Po předání cen vystoupili Hans Dieter Zimmemann (laudatio na Petra Demetze) a Andreas Kossert (laudatio na Radku Denemarkovou).

Tato cena je zaštítěna jménem Georga Dehia (1850–1932), německého kunsthistorika, jehož pohled na regionální souvislosti a památkovou péči se stal základem, na který se orientuje i práce Německého kulturního fóra východní Evropy.

Vyjádření poroty

"Ein herrlicher Flecken Erde je četba, která člověkem doslova otřese. Román vypráví klasický příběh perzekuce a vyhnání, a také boje za dosažení spravedlnosti. Radka Denemarková vytvořila podstatný a literárně velice zdařilý příspěvek do velké kroniky dějin německo-česko-židovských vztahů."