f x salda brezen 1937

Společnost F.X. Šaldy vznikla záhy po kritikově úmrtí na ustavující schůzi 17. března 1938. Předsedou společnosti se stal sociolog Emanuel Chalupný, místopřesedou básník Josef Hora a jednatelem kritik a nakladatel Bedřich Fučík.

Současná Společnost F. X. Šaldy pod vedením doc. Jana Wiendla se snaží udržet jméno, které Společnost v minulosti získala. V jejím rámci jsou organizovány přednášky, konference o F.X. Šaldovi;
Společnost vydáva vlastní tisk Zápisník o Šaldovi. Společnost se také snaží obnovit práce nad Spisy F.X. Šaldy.

Seznam laureátů ceny:

2015
Terezie Pokorná za knihu Kritické chvíle.
2014
Petr Rezek za knihu Proklouznutí neboli smrt, s přihlédnutím k jeho celoživotní tvorbě.
2013
Martina Pachmanová za knihu Zrození umělkyně z pěny limonády: Genderové kontexty české moderní teorie a kritiky umění (nakladatelství VŠUP).
2012
Milena Bartlová za knihu Skutečná přítomnost: Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou (Argo, 2012).
2011
Hana Rousová za projekt "Konec avantgrady?: Od mnichovské dohody k protektorátu 1938-1948", tedy za koncepci a uspořádání stejnojmenné výstavy v Galerii hlavního města Prahy ve dnech 26. 5.- 25.9. 2011 a za doprovodnou monografii, vydanou v nakladatelství Arbor vitae.
2010
literární a výtvarná teoretička a spisovatelka Věra Linhartová za knihu Soustředné kruhy (Host 2010).
2009
literární kritik a historik Jiří Brabec za knihu Panství ideologie a moc literatury: Studie, kritiky, portréty 1991-2008 (Akropolis, 2009).
2008
básník a esejista Miloslav Topinka za knihu Hadí kámen (nakladatelství Host).
2007
divadelní historik Jindřich Černý za autorskou knihu Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a doba 1945-1955, nakladatelství Academia 2007.
2006
kritik Jan Štolba za knihu Nedopadající džbán (nakladatelství Torst) s přihlédnutím k soustavnému sledování české poezie posledních 20 let.
2005
kunsthistorička Jarmila Vacková za knihu Van Eyck (Academia, Praha 2005)
2004
literární historik, kritik Jiří Opelík za knihu Holanovské nápovědy (Thyrsus 2004)
2003
filozof Zdeněk Vašíček za knihu Podmínky volby (Triáda 2003)
2002
filozof a filmový kritik Karel Thein za knihu Rychlost a slzy (Prostor 2002)
2001
dramaturg, esejista a překladatel Karel Kraus za knihu Divadlo ve službách dramatu (2001)
V letech 1999 a 2000 nebyla cena udělena
1998
muzikolog, hudební kritik a publicista, překladatel Lubomír Dorůžka
1997
filmový vědec a kritik Jiří Cieslar
1996
literární kritik, publicista, teatrolog Vladimír Just
1995
literární kritik, prozaik a překladatel Josef Vohryzek a literární kritik, historik a překladatel Milan Jungman

 


Myšlenky z knih

Psycholog k matce: Nevím, jestli vás moje diagnóza potěší, ale vyšetřil jsem jak jeho učitele, tak jeho a mohu vám sdělit, že váš syn netrpí ani dyslexií, ani dysgrafií, nemá poruchu pozornosti a není ani hyperaktivní, ani hloupý. Váš syn je prostě takový ten typický malý, nevychovaný, drzý, sprostý a líný spratek!