ajvaz michal zlaty vek kniha
Best Translated Book Award je každoročně udělována magazínem Three Percent americké univerzity Rochester za nejlepší původní převedení díla do anglického jazyka. V roce 2010 je mezi oceněnými i překlad knihy Zlatý věk od českého autora Michala Ajvaze. Knihu brilantně přeložil Andrew Oakland.

O čem je kniha Zlatý věk
Zlatý věk je fantastický cestopis, ve kterém moderní Gulliver píše knihu o civilizaci na malém ostrově v Atlantiku. Ostrované na první pohled nedělají nic jiného, než sedí a pozorují svět, jeho světla a šumy. Ostrov postupně absorboval předchozí vlny dobyvatelů a z původních kultur zůstaly pouze torza velmi vzdálená svému původu. V místech, kde obyčejně očekáváme upevňování obecných hodnot a zásad, dochází ke zborcení vazeb a k vytvoření zcela nových, neočekávaných. Podobně jako sami obyvatelé se vzpouzí přijmout stálý jazyk, i ostrov na kterém žijí odmítá stálé jméno, označení. Vše je ve znamení změny, metamorfózy, vzniku a zániku zároveň.

Je to kniha labyrint, plná nečekaných odboček a souvislostí. Módně by se dala označit za hypertext v tom nejlepším slova smyslu. Při jejím popisu a při četbě úryvků z ní si nelze nevzpomenut na slavnou Borgesovu povídku Babylonská knihovna. Avšak tam, kde argentinský spisovatel potřeboval knihovnu, si autor vystačí s knihou jedinou, snad do nekonečna se vrstvící. Jako by autor popisem této knihy odhaloval svůj vlastní tvůrčí přístup.
(Podle Hostu)

Michal Ajvaz (* 30. října 1949)
prozaik, básník a esejista, basovent FF UK čeština, ale většinu svého života pracoval v dělnických profesích, později jako redaktor Lidových novin. Do literatury se zapsal sbírkou básní Vražda v hotelu Intercontinental (1989). Následuje soubor jeho povídek Příběhy starého varana (1991), román Druhé město (1993), esej Znak a bytí (1994), dvojnovela Tyrkysový orel a další esejisticky laděné Tajemství knihy (obě 1997). Nejnovějšími knižními opusy Michala Ajvaze je Zlatý věk a Sny gramatik, záře písmen - pojednání o díle J.G. Borgese.

The Golden Age / Michal Ajvaz / Translated by Andrew Oakland

The Golden Age is a fantastical travelogue in which a modern-day Gulliver writes a book about a civilization he once encountered on a tiny island in the Atlantic. The islanders seem at first to do nothing but sit and observe the world, and indeed draw no distinction between reality and representation, so that a mirror image seems as substantial to them as a person (and vice versa); but the center of their culture is revealed to be "The Book," a handwritten, collective novel filled with feuding royal families, murderous sorcerers, and narrow escapes. Anyone is free to write in "The Book," adding their own stories, crossing out others, or even ap- pending "footnotes" in the form of little paper pouches full of extra text—but of course there are pouches within pouches, so that the story is impossible to read "in order," and soon begins to overwhelm the narrator's orderly treatise.