KRAMERIOVA CENA ANM
Tato literární cena založená v roce 2015 je udělovaná od roku 2016 Asociací nezávislých médií (ANM), která se vymezuje jako sdružení autorů a médií stojících mimo tzv. hlavní proud. Krameriova cena nemá jediného vítěze, ale vždy skupinu několika oceněných. Letos jich bylo sedm.

V roce 2020 byli oceněni:
Jan Keller, komentátor deníku Právo. Za vynikající a dlouholetou analytickou publicistiku
Benjamin Kuras, spisovatel. Za mimořádné celoživotní dílo v publicistice a v literatuře faktu
Ivan Hoffman, komentátor. Za dlouholetou vynikající komentátorskou tvorbu
Gustáv Murín, přírodovědec. Za investigativní publicistiku a literaturu faktů
Lubomír Huďo, novinář. Za aktivní tvorbu v oblasti mediální kritiky
Ludovít Štefko, novinář. Za aktuální publicistiku a literaturu faktů
Josef Habas Urban, novinář. Za investigativní publicistiku a literaturu faktů

V porotě zasedli:
Tomáš Kňourek, místopředseda Rady Českého rozhlasu
Jaroslav Plesl, šéfredaktor MF Dnes
Radomír Pekárek, šéfredaktor První zprávy.cz
Jaroslav Bašta, politik, bývalý velvyslanec v Rusku a na Ukrajině
Stanislav Novotný, předseda Asociace nezávislých médií, zakladatel Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování činnosti StB, bývalý ředitel Úřadu vyšetřování ČR, a v letech 1993–1994 prezident Policie ČR

5. ročník Krameriovy ceny za nezávislou žurnalistiku 2020 / Pořádá Asociace nezávislých médií
Více: https://krameriova-cena8.webnode.cz/
30.6. 2020 Michnův palác, Tyršův dům, Újezd 40, Praha 1


RaptorTV.cz, kamera Jan Dolens


Myšlenky z knih

Podíváme-li se kdekoli do historie veřejného školství a povinné školní docházky, najdeme u kořene ani ne tak mylný altruismus, jako spíše vědomou snahu vytvořit z lidí takovou masu, jakou si přály politické elity. Tvrdohlavé menšiny měly být donuceny splynout s většinovou masou. Všem občanům měly být neustále vštěpovány občanské povinnosti, které vždy zahrnovaly poslušnost státnímu aparátu. Ovšem, jestliže má být masa obyvatelstva vzdělávána ve státních školách, jak by se mohly státní školy nestat mocným nástrojem pro hlásání poslušnosti státním autoritám?
Murray N. Rothbard