WIKIPEDIA-LOGO-SYMBOL

Podle studie Pew Research Center je Wikipedia nejpopulárnější vzdělávací místo na webu s téměř čtvrtinou celkového počtu přístupů k takovýmto stránkám. Magazín Nature porovnal Wikipedii s Britannicou a došel k závěru, že články na Wikipedii jsou přesností a podrobností srovnatelné se starší papírovou encyklopedií.

Wikipedie je dnes nejrozsáhlejší encyklopedie v historii lidstva.
Wikipedie obsahuje cca 8,2 milionu článků v 253 jazycích (2012). Česká verze má 240 tisísc článků, anglická verze obsahuje kolem 2 milionů článků a celkový rozsah je patnáctkrát větší než Encyklopedie Britannica. Wikipedii slouží pouze 679 serverů a 95 zaměstnanců, přesto patří Wikipedie mezi 5 nejnavštěvovanějšími weby a měsíčně poslouží 470 milionům rozdílných lidí – s miliardami navštívených stránek každý měsíc.

Duchovním otcem Wikipedie je Jimmy Wales, bývalý manažer financí na Auburn University.
Nechal se inspirovat eseji „The Use of Knowledge in Society“ od ekonoma rakouské školy a libertariána Friedricha von Hayeka. Nosnou myšlenkou eseje je tvrzení, že ceny na trhu reprezentují spontánní řád, který vzniká z interakce jedinců s rozdílnými cíli a tužbami a umožňuje jim spolupracovat, aby dosáhli svých komplexních cílů. Podle rozhovoru v magazínu Reason to byl tento Hayekův vhled, který Walese vedl k založení Wikipedie.

A jak zní vznešená vize, která inspirovala Walese?
„Představte si svět, v němž má každá osoba volný přístup k veškerým lidským znalostem. Přesně na tom pracujeme.“

Základ Wikipedie ale vznikl už v roce 1995, kdy programátor Ward Cunningham založil webové stránky nazvané WikiWikiWeb.
Ty mohl upravovat každý jejich návštěvník - od té doby se podobných systémů, dnes označovaných jako wiki (havajské slovo pro „rychlý“, míněno stránky, na kterých může návštěvník cokoliv rychle opravit) objevilo velké množství. Velmi často jsou také používány např. jako vnitrofiremní báze znalostí.
Wikipedie jako taková vznikla 15. ledna 2001 jako doplňkový projekt k dnes již neexistující encyklopedii Nupedia, do které mohli přispívat jen odborníci. Zakladateli obou projektů byli jakJimmy Wales, tak Larry Sanger, filosof a informatik, který ale brzy z Wikipedie odešel.

Wikipedie je zdarma
Využívání Wikipedie je zdarma díky speciální licenci. GNU Free Documentation Licence (GFDL) umožňuje bezplatnou reprodukci v originální i pozměněné formě i pro ziskové účely. Zatímco některý obrazový materiál je používán pod „fair-use doctrine“, drtivá většina obrázků a textu podléhá pouze GFDL.

Wikipedie funguje na principu tzv. wiki.
To znamená, že nový článek může vložit a libovolný článek může změnit takřka kdokoli s přístupem na web. Jedním ze základních pravidel prosazovaných uživateli je tzv. nezaujatý úhel pohledu, články musí nezaujatě prezentovat všechny podstatné názory na příslušné téma, aniž by některý vydávaly za jedinou objektivní pravdu. Požadavek na ověřitelnost údajů v článcích je uplatňován zejména u kontroverzních údajů a témat.

Wikipedie má tzv. ústavu Wikipedie,
která vyžaduje, že příspěvky budou psány bez hodnotových soudů (nestranně), používat ověřitelné zdroje a nebudou zahrnovat primární výzkum. Méně konkrétní jsou „směrnice“, což jsou pravidla založená na obecně přijímaných interpretacích základních politik – velmi podobná soudním precedentům v anglosaském právu – které uživatelům pomáhají přispívat v souladu s ústavou. Směrnice jsou obecně respektovány, protože byly komunitou přijaty jako vhodné prostředky, jak se vyhnout sporům, a tak umožňují více energie věnovat produktivním cílům. Pod směrnicemi jsou „eseje“, které jsou zamyšlením uživatelů nad jistými spory či neefektivnostmi systému.

Kdykoliv se objeví spor ohledně obsahu, existuje několik způsobů, jak ho rozřešit.
Komunita vytvořila „Diskuzi třetího názoru“, kde mohou editoři získat externí pohled na spor. Též existuje „Výzva ke komentáři“, kde může editor požadovat vyjádření mnoha členů komunity, zejména služebně starších editorů, jejichž názory mají obvykle větší váhu než názory nováčků. Také je k dispozici smírčí řízení a rozhodčí soud, jež řeší komplexnější a déle trvající neshody a které se odvolávají k precedentům.

Podle Wikipedie, Ludwig von Mises Institute, internet

Link_ http://cs.wikipedia.org/


Myšlenky z knih

Není náhoda, že vlády po celém světě chtějí vzdělávat děti. Státní vzdělávání má být důkazem státního dobra a zájmu o náš blahobyt. Skutečné vysvětlení je méně lichotivé. Pokud může státní propaganda zapustit kořeny, když děti vyrůstají, tyto děti se nestanou pro státní aparát hrozbou. Samy se spoutávají do okovů.
Lew Rockwell