history first email

Znáte legendární zprávy, které se pojí k největším komunikačním vynálezům lidstva? Víte co bylo v prvním telegramu, první telofonické zprávě a prvním mailu?


První zaznamenaná zpráva pomocí optického telegrafu byla možná informace o dobytí Tróje, která byla oznámena do Mykén ohňovými signály (řetězcem ohnišť) asi v r. 1184 př. n. l. Podobně v roce 46 n.l. oznámil Claudius do Říma své vítězství nad Britany u řeky Temže.

První telegram
poslal americký malíř Samuel B. Morse. Bylo v něm "What hath God wrought." neboli Co měl Bůh opracovat. (Čtvrtá kniha Mojžíšova, kapitola 23, verš 23) Svou první zprávu odeslal z Washingtonu do Baltimoru (asi 50 km) 25.května 1844. Morseovka se pak používala víc jak sto let.
Telegraf vytvořil první celosvětovou komunikační síť, která zcela zásadně změnila myšlení lidské populace. Změnila obchodní praxi, dala vzniknout novým formám zločinu a zaplavila své uživatele nezvládnutelným nadbytkem informací. Je evidentní, že význam telegrafu byl pro rozvoj lidstva mnohem důležitější jak vznik internetu. Doporučujeme knihu The Victorian Internet (1998), kterou napsal Tom Standage.

První větu v telefonu řekl Alexander Graham Bell roku 1876. Volal sice jen do vedlejší místnosti a řekl svému asistentovi: "Mr. Watson, come here, I want you." Pane Watsone, pojďte sem, potřebuji vás.

První email nemá přesné znění protože si ho autor nepamatuje. Bylo to v roce 1971 a legendárním autorem byl Ray Tomlinson, když odlaďoval systém posílání zpráv z počítače na počítač. Sám k tomu řekl: "Bylo to něco jako QWERRTYIOP nebo jakákoli jiná testovací zpráva. Určitě to bylo celé velkými písmeny. A určitě to bylo něco naprosto nedůležitého a nepříznakového.. a tedy nezapamatovatelného."

Vznik zavináče @
Tady legenda praví, že Ray Tomlinson vybral znak částečně náhodně. Protože musel do emailu příjemce dostat dva údaje - uživatelské jméno příjemce a jeho adresu. K tomu potřeboval znak, který by oba údaje oddělil zároveň byl znakem, který se ve jménech nepoužíval. Postupně se vyvíjel podle obrázku, až dospěl k dnešnímu stavu.
Dnes můžeme psát zavináč např. stiskem Ctrl ALT + V.

První komerční e-mail se ale objevuje až v roce1988. Vinton Cerf tehdy uspořádal malou konfereneci ohledně připojení MCI Mail na NSFNET. Krátce nato byl v roce 1989, Compuserve mail system připojen k NSFNET, přes síť Ohio State University network.
A v roce 1993, velká síť poskytovatelů služeb America Online a Delphi začali připojovat své vlastní e-mailové systémy na Internet. To byl skutečný začátek rozsáhlého přijetí e-mailu na internetu.

První SMS
Za otce SMS  bývá považován Fin Matti Makkonen, který v roce 1984 princip navrhl. Ale první SMS zaslal Neil Papworth z Velké Británie, který pracoval v IT společnosti Sema Group Telecom. Ten ji poslal svému technickému šéfovi Richardu Jarvisovi 3.12. 1992. Stálo v ní: "Merry Christmas", „Šťastné Vánoce.“ protože jeho šéf byl právě na vánočním firemním večírku.  Zprávu poslal z PC.

Vznik sociální sítích
Nejstarší analogie sociálních sítí začíná u primátů, kteří si vzájemně čistí srst a lehce mezi sebou komunikují, píše Tom Standage ve své knize Writing on the Wall: Social Media – The First 2,000 Years.
Pojem „sociální síť“ byl zaveden dlouho před tím, než vznikl internet a všechny současné internetové sítě, v roce 1954 sociologem z „Manchesterovy školy“ Jamesom Barnsom. Ve druhé půlce 20. století se sociální sítě začaly vyvíjet jako vědecká koncepce. Historicky první sociální sítě tvořily skupiny lidí, které používaly klasické maily pro podporu svých sociálních vztahů. Stalo se tak 2.10.1971 v den, kdy byl odeslán první vzkaz na vzdálený počítač. Prvními uživateli sociální sítě se stali „vojáci“ v síti ARPA NET. Dalším významným krokem bylo objevení IRC (Internet Relay Chat – chat přes internet) - systému pro komunikaci v reálném čase, který uvedl v život roku 1988 finský student Jarko Ojkarinnen na univerzitě v Oulu. V roce 1995 Randy Conrad vybudoval první sociální síť classmates.com, která již tehdy měla dost společného se současnými sociálními sítěmi. Ty už fungovaly na principu Web 2.0 – tedy weby, kde registrovaní uživatelé vytváří kvalitu a vlastní obsah.
Dalším milníkem v historii moderních sociálních sítí je stále existující Friendster.com založený Jonathanem Abramsem v roce 2002. Hlavní myšlenkou Friendster.com bylo seznamovat „přátelé přátel“ s tím, že budou lépe navazovat kontakt, než kdyby se jednalo o naprosto cizí lidi.
Sociální síť MySpace.com. Server byla spuštěna v roce 2003 již po 10 dnech vývoje. Síť vytvořili uživatelé slavného Frienster.com, přesněji zaměstnanci firmy eUniverse. MySpace dovoloval, kromě klasických funkcí úpravu grafického rozhraní profilu, přidávání audio přehrávače a fotografií. V roce 2006 překonal hranici 100 miliónů registrovaných uživatelů a dokonce, jako jediný web na světě, předstihnul Google v žebříčku nejnavštěvovanějších stránek.
V roce 2004 student harvardské univerzity Mark Zuckerberg zakládá spolu s Dustinem Moskovitzem, Chrisem Hughesem a Eduardem Saverinem web thefacebook.com, jako školní ročenka pro zdejší studenty a v roce 2006 se otevřel veřejnosti. Facebook je nejoblíbenější díky velkému množství funkcí, multiplatformní podpoře a obrovské základně uživatelů.

První CD
Kompaktní disk vyvinuly  roku 1979 firmy Sony a Philips jako způsob věrného uchovávání a reprodukce hudby. Původně se na ně měl vejít zvukový záznam v délce 60 minut (délka analogového dlouhohrajícího „elpíčka“), ale firma Sony trvala na 74 minutách, aby se na jedno CD vešla celá Beethovenova Devátá symfonie.
Historicky první album ve formě kompaktního disku bylo vyrobeno 17. srpna 1982 / The Visitors od skupiny ABBA.


Myšlenky z knih

Byl to myslím Aristoteles, který definoval člověka jako politické zvíře. Myšlenka je to náramně moudrá. Není jen docela jasno, mínil-li Aristoteles, že člověk je podivné zvíře, které dělá politiku, nebo že člověk, který dělá politiku je s odpuštěním zvíře. Obojí výklad má něco do sebe.
Karel Čapek, Lidové noviny 24.12.1922