creative-commons

Příručku s názvem Veřejné licence v České republice připravili právníci z Ústavu práva a technologií Masarykovy univerzity, který funguje i jako legal lead pro Creative Commons ČR.
Publikace se věnuje právním aspektům veřejných licencí v českém právním řádu. Po obecném úvodu do autorského práva je pozornost věnována způsobu uzavírání veřejných licencí a licencím Creative Commons. Ve zvláštní části jsou pak představeny veřejné licence v akademické praxi, v oblasti distribuce software a konečně aplikace veřejných licencí při využívání informací veřejné správy.

Ke stažení zdarma: Veřejné licence v ČR