World-Digital-Library
Celý svět už může poznat vzácné díla ze sbírek Slovenské národní knihovny – SNK– SNK. Celkem 11 významných rukopisných i tištěných památek ze sbírek národní knihovny se stalo už koncem roku 2014 součástí Světové digitální knihovny (World Digital Library, WDL).


Světová digitální knihovna je projektem Kongresové knihovny ve Washingtonu, na kterém spolupracuje UNESCO a 181 partnerů z oblasti knihoven, archivů, muzeí, galerií či vzdělávacích institucí z Afriky, Asie, Austrálie, Evropy, Severní a Jižní Ameriky. Dosud obsahuje přibližně 11 tisíc dokumentů ze 193 zemí.

Dále na webu najdeme středověké rukopisy, například Dialogy Řehoře Velikého z 11. století a komentář k Danteho Božské komedii ze 14. století, také inkunábule - prvotisky, například unikátní, tzv. věčné kalendáře na období 1486 - 1504 a také hudební památky renesance a baroka, vzácné tisku 17. století a mapy i korespondence významných osobností...

Více na webstránce www.wdl.org >>


Inspirující myšlenky...

Svět pro mne se začíná na mém psacím stole, a ne u zelené tabule ženevské konference; svět truhlářského tovaryše dole na dvorku je v prvé řadě zalidněn truhláři, prkny, kobylkou, jež přiváží prkna, a tak dále; náš svět, to jest náš skutečný, epický, morální svět sahá tak daleko, jak daleko sahá naše osobní zasahování myšlenkou nebo skutkem. Nuže, záleží zcela na nás, jakou hodnotu dáme této skutečnosti; do velké míry záleží na nás, co z tohoto světa uděláme.
Karel Čapek, studie z doby univerzitní