World-Digital-Library
Celý svět už může poznat vzácné díla ze sbírek Slovenské národní knihovny – SNK– SNK. Celkem 11 významných rukopisných i tištěných památek ze sbírek národní knihovny se stalo už koncem roku 2014 součástí Světové digitální knihovny (World Digital Library, WDL).


Světová digitální knihovna je projektem Kongresové knihovny ve Washingtonu, na kterém spolupracuje UNESCO a 181 partnerů z oblasti knihoven, archivů, muzeí, galerií či vzdělávacích institucí z Afriky, Asie, Austrálie, Evropy, Severní a Jižní Ameriky. Dosud obsahuje přibližně 11 tisíc dokumentů ze 193 zemí.

Dále na webu najdeme středověké rukopisy, například Dialogy Řehoře Velikého z 11. století a komentář k Danteho Božské komedii ze 14. století, také inkunábule - prvotisky, například unikátní, tzv. věčné kalendáře na období 1486 - 1504 a také hudební památky renesance a baroka, vzácné tisku 17. století a mapy i korespondence významných osobností...

Více na webstránce www.wdl.org >>

Inspirující myšlenky...

Slavnostní oběť – akt vytvářející posvátno – je toho příkladem. Ve své nejvyšší (a také nejčastější) formě je oběť rituálním odsouzením člověka nebo zvířete k smrti. V dávnověku mohlo být i samo usmrcení zvířete předmětem zákazu, čímž by se zdůvodnily vražedné usmiřovací rituály. Dnes je postihováno všeobecným zákazem pouze usmrcení člověka. Právě pomocí této oběti je možné podílet se na zločinu, jenž se takto stává společným zločinem všech účastníků: jde o svaté přijímání.
Georges Bataille, Erotika, opora morálky